"Varför är det så tyst om intensivodling?"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget

Diskussionen om våra klimatmål handlar nästan bara om utsläpp. Men även biomassan, och särskilt skogen, har en central roll i klimatomställningen. Därför är tystnaden, från såväl skogsnäring som miljöorganisationer,  kring en i sammanhanget viktig utredning märklig, menar debattörerna.

Annons
Annons

. ”Det har varit  har varit märkligt tyst kring den utredning redan från år 2008 på SLU om att öka inlagringen av koldioxid i skogen genom intensivodling av skog på nedlagd åkermark samt vissa marker med låga bevarandevärden. Ett successivt ökande årligt upptag av koldioxid skulle om 30-40 år kunna bli av samma storleksordning som transportsektorns utsläpp i dag. Vi menar att den extra tillväxten skulle möjliggöra större avsättningar för biologisk mångfald”.

Läs artikeln i Altinget

Opinion
Publicerad:
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Annons
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Inget skadestånd för ek utan skönhetsvärde

  Markägare på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för att Skogsstyrelsen av misstag fällde en ek. Men tingsrätten säger nej och hävdar att trädet saknade skönhetsvärde.
 • Annons