Vårda vägen för brandsäkerheten

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bränder som startas av väderfenomen eller mänsklig klantighet går aldrig att gardera sig emot, men man kan underlätta för en räddningsinsats genom att hålla vägarna i gott skick, säger Tomas Johannesson, Skogforsk.

Skogsbruket har blivit väldigt duktigt på att följa brandriskprognoser, genomföra samråd och gå utbildningar, tycker Tomas Johannesson på Skogforsk. Många är dessutom duktiga på att välja trakter som är mindre brandfarliga, men några saker vill han gärna  påminna om under sommaren.
– Man måste hela tiden basera sina beslut på de faktiska förhållanden som råder där man ska arbeta. Prognoser är bra, men ganska trubbiga. De gäller stora, geografiska områden med stora variationer. I verkligheten kan förhållanden ändras fort, säger han.

Annons
Annons

Det verkar dessutom som om de flesta bränder som startas av skogsmaskiner sker vid relativt låga brandriskindex.
– Troligen beror det på att man inte är lika alert i sin riskbedömning, kombinerat med att man då kör i trakter som kanske är mer steniga och torra.

Ett nyckelord för att minska skogsbränders spridning är skogsbilvägar. Med de får inte vara igenväxta av gräs och buskar.
– De flesta skogsbränder är markbränder som inte klättrar upp i kronorna. Då fungerar välskötta skogsbilvägar ypperligt som brandgator.
Dessutom underlättar de släckningsarbetet. 

Tomas JohannessonTomas Johannesson arbetar med brandfrågor på Skogforsk, projektledare för arbetet med skogsbrukets gemensamma riktlinjer för att förebygga skogsbrandMaskiner orsakar väldigt, väldigt sällan släckningsuttryckningar. Ändå kommer det att brinna i skogarna.
– Bränder som startas av väderfenomen eller mänsklig klantighet går aldrig att gardera sig emot, men man kan underlätta för en räddningsinsats genom att hålla vägarna i gott skick. 

Som skogsägare kan man gärna göra en brandriskanalys över sin fastighet, tipsar Tomas Johannesson. Man kan till exempel fundera över om det är möjligt att fylla vatten i närheten. 

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 6-7/2020

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons