Vård av vattendrag får 150 miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Maja Kristin Nylander, Havs- och vattenmyndigheten.
Sverige har fått 150 miljoner kronor för att förbättra miljön vid våtmarker och vattendrag. EU:s miljöprogram är en stor medfinansiär.

Pengarna ska användas till att återställa och säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Annons
Annons

Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, ansökt om stöd ur EU:s miljöprogram Life, som nu godkänt ansökan. Pengarna ska till en början gå till knappt 30 särskilt utpekade vattendrag och deras avrinningsområden i de sju län som deltar i projektet: Blekingen, Kalmar, Halland, Jönköping, Västmanland, Jämtland,

"Det finns vattendrag och våtmarker i skogslandskapet som i dag är så påverkade att miljöerna försämrats kraftigt eller i värsta fall är på väg att försvinna. Skogsbruk, jordbruk och vattenkraft kan vara några av orsakerna", skriver de tre myndigheterna i ett gemensamt pressmeddelande.

Pengar kommer att gå till att utveckla metoder för att förbättra miljön och förutsättningarna för de djur och växter som finns i det som kallas Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden som finns i hela EU..

Ett viktigt syfte är också att öka samarbetet mellan myndigheter och aktörer. Därför är en rad länsstyrelser, skogsägarföreningar, Bottenhavets vattendistrikt, Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd med i satsningen.

Skogsstyrelsen är projektägare och medfinansierar satsningen tillsammans med övriga partners. Total projektbudget är 150 miljoner, varav EU finansierar 60 procent.

 

Publicerad:
 • Bokdöd

  Ingen bot för bok

  SKADEGÖRARE. Forskarna vet inte om bokdöden kommer att fortsätta spridas. Klart är att den inte kan stoppas.
 • Annons
 • Spelteknik gör jobbet lättare

  Att köra skogsmaskinkranar med kranspetsstyrning ger maskinförarna en betydligt bättre arbetsmiljö. Dessutom sparar skogsbruket tid och därmed pengar. 
 • Här ska spån bli olja

  Kategorier: biodrivmedel, pyolysolja
  Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.
 • Annons
 • Komatsu modell 895

  Skotarförsäljning skjuter fart

  MARKNAD. Skotarförsäljningen visar tecken på att öka jämfört med i fjol och ny etta på försäljningslistan är Komatsu. Även den genomsnittliga lastvikten ökar.
 • Forskningsmedel till skog och naturvård

  Nu finns 18,8 miljoner kronor att söka till forskning och kunskapsspridning om skog och naturvård.
 • Annons