Vård av vattendrag får 150 miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Maja Kristin Nylander, Havs- och vattenmyndigheten.
Sverige har fått 150 miljoner kronor för att förbättra miljön vid våtmarker och vattendrag. EU:s miljöprogram är en stor medfinansiär.

Pengarna ska användas till att återställa och säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Annons
Annons

Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, ansökt om stöd ur EU:s miljöprogram Life, som nu godkänt ansökan. Pengarna ska till en början gå till knappt 30 särskilt utpekade vattendrag och deras avrinningsområden i de sju län som deltar i projektet: Blekingen, Kalmar, Halland, Jönköping, Västmanland, Jämtland,

"Det finns vattendrag och våtmarker i skogslandskapet som i dag är så påverkade att miljöerna försämrats kraftigt eller i värsta fall är på väg att försvinna. Skogsbruk, jordbruk och vattenkraft kan vara några av orsakerna", skriver de tre myndigheterna i ett gemensamt pressmeddelande.

Pengar kommer att gå till att utveckla metoder för att förbättra miljön och förutsättningarna för de djur och växter som finns i det som kallas Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden som finns i hela EU..

Ett viktigt syfte är också att öka samarbetet mellan myndigheter och aktörer. Därför är en rad länsstyrelser, skogsägarföreningar, Bottenhavets vattendistrikt, Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd med i satsningen.

Skogsstyrelsen är projektägare och medfinansierar satsningen tillsammans med övriga partners. Total projektbudget är 150 miljoner, varav EU finansierar 60 procent.

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons