Vård av vattendrag får 150 miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Maja Kristin Nylander, Havs- och vattenmyndigheten.
Sverige har fått 150 miljoner kronor för att förbättra miljön vid våtmarker och vattendrag. EU:s miljöprogram är en stor medfinansiär.

Pengarna ska användas till att återställa och säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Annons
Annons

Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, ansökt om stöd ur EU:s miljöprogram Life, som nu godkänt ansökan. Pengarna ska till en början gå till knappt 30 särskilt utpekade vattendrag och deras avrinningsområden i de sju län som deltar i projektet: Blekingen, Kalmar, Halland, Jönköping, Västmanland, Jämtland,

"Det finns vattendrag och våtmarker i skogslandskapet som i dag är så påverkade att miljöerna försämrats kraftigt eller i värsta fall är på väg att försvinna. Skogsbruk, jordbruk och vattenkraft kan vara några av orsakerna", skriver de tre myndigheterna i ett gemensamt pressmeddelande.

Pengar kommer att gå till att utveckla metoder för att förbättra miljön och förutsättningarna för de djur och växter som finns i det som kallas Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden som finns i hela EU..

Ett viktigt syfte är också att öka samarbetet mellan myndigheter och aktörer. Därför är en rad länsstyrelser, skogsägarföreningar, Bottenhavets vattendistrikt, Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd med i satsningen.

Skogsstyrelsen är projektägare och medfinansierar satsningen tillsammans med övriga partners. Total projektbudget är 150 miljoner, varav EU finansierar 60 procent.

 

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons