Var fjärde entreprenör fick rött

6 december 2006 Röda siffror för var fjärde entreprenör 2004. Det redovisar SMF Skogsentreprenörerna i en aktuell rapport.

Var fjärde entreprenör fick rött

Det är en förbättring jämfört med bottenåret 2000 då hela 40 procent körde med förlust.
Statistiken släpar efter, uppgifterna tas från årsboksluten. SMF uppger att 26 procent av entreprenörsföretagen hade ett negativt resultat. Men det drar åt rätt håll, 2003 fanns det 29 procent förlustföretag.
— Nu är det tuffa tag i branschen. Det är svårt att säga hur 2006 blir men det kommer att vara många som kör rött. Kostnadsökningarna ligger på 7 till 8 procent samtidigt som prishöjningarna per kubikmeter endast varit försumbara, kommenterar Ulf Sandström, SMF Skogsentreprenörerna, som ändå vill förmedla att det råder en viss optimism hos företagen. Tuffare i norra delarna av landet
Svårast är det för entreprenörerna i norra Sverige. Enligt de senaste boksluten har lönsamheten minskat från 4 till 3,5 procent. Nedgången är störst hos de entreprenörer som kör åt SCA och Sveaskog.
Totalt i landet har resultatet efter finansnetto ökat från 116000 kronor 2003 till 183000 kronor 2004. Omsättningen har ökat med 7,2 procent mellan de två redovisade åren.
Granskar man räntabiliteten har de entreprenörer som kört åt skogsägarföreningarna gjort ett bättre resultat än de som har uppdrag åt skogsbolagen. Stora Enso intar jumboplatsen och Korsnäs toppar.

Text: Lars Davner

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb