Vanligast skydda äldre naturskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
naturskog
En stor del av naturskogen i Vällingsjö avsattes som reservat på 1990-talet. Foto: Wikimedia Commons.
2015 tecknades fler naturvårdsavtal men något färre biotopskydd för värdefulla skogsområden jämfört med 2014. Mest skyddades äldre, så kallad naturskogsartad, skog.

Totalt skyddades en något större areal skog.

Annons
Annons

Framförallt är det äldre naturskogsartade löv- och barrskogar som skyddats. Men även kalkpåverkade barrskogar och skogsbetespräglade områden.

– Skydd av äldre naturskogsartade skogar är viktigt för att bevara och skapa en grön infrastruktur där olika naturtyper och naturligt förekommande arter kan fortleva. Dessa skogar är också ofta viktiga för friluftslivet. 2016 har Skogsstyrelsen mer resurser för att skydda värdefulla skogsområden och därmed förbättras möjligheterna något att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar, säger Staffan Norin, tillförordnad generaldirektör för Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen har under år 2015 beslutat om biotopskyddsområden för 103 miljoner kr och ingått naturvårdsavtal för 29 miljoner kr. Beloppen avser den ersättning som betalas ut till markägare.

Statistik över utvecklingen visar att total areal produktiv skogsmark i områden med naturvårdsavtal och biotopskyddsområden numera är 31 006 respektive 24 966 hektar.

Flest nya områden med skyddad skog fick Dalarnas, Skåne, Norrbottens och Västra Götalands län. Störst areal skyddades i Dalarna och Norrbotten.

– För första gången publicerar vi denna statistik i ett nytt format, som ska öka användbarheten. Det finns en databas, där man exempelvis kan söka på hur det ser ut i varje län, säger Göte Eriksson, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen.

Under 2015 bildades nya områdesskydd för 1 712 hektar produktiv skogsmark genom biotopskydd och naturvårdsavtal i totalt 350 områden i Sverige. De 170 biotopskyddsområden omfattar 752 hektar och de 180 naturvårdsavtalen 960 hektar. 2014 skyddades 1 628 hektar.

Flest nya biotopskyddsområden bildades i Dalarnas län, följt av Skåne, Kalmar och Västra Götalands län. Flest nya områden med naturvårdsavtal bildades i Norrbottens län, följt av Värmlands, Västra Götalands och Dalarnas län. Dalarna hade även den största arealen som skyddades med biotopskydd och Norrbotten största arealen naturvårdsavtal. Andra län där större arealer skyddades med någon form av avtal är Stockholms, Västerbottens och Gävleborgs län.

Fakta:Naturvårdsavtal tecknas mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun och markägare för att bevara och utveckla områden med höga naturvärden.

Biotopskydd tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrelse och markägare för att skydda livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter och som ofta utgörs av små spridda öar i ett mer alldagligt landskap.

 

 

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons