Vanligast skydda äldre naturskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
naturskog
En stor del av naturskogen i Vällingsjö avsattes som reservat på 1990-talet. Foto: Wikimedia Commons.
2015 tecknades fler naturvårdsavtal men något färre biotopskydd för värdefulla skogsområden jämfört med 2014. Mest skyddades äldre, så kallad naturskogsartad, skog.

Totalt skyddades en något större areal skog.

Annons
Annons

Framförallt är det äldre naturskogsartade löv- och barrskogar som skyddats. Men även kalkpåverkade barrskogar och skogsbetespräglade områden.

– Skydd av äldre naturskogsartade skogar är viktigt för att bevara och skapa en grön infrastruktur där olika naturtyper och naturligt förekommande arter kan fortleva. Dessa skogar är också ofta viktiga för friluftslivet. 2016 har Skogsstyrelsen mer resurser för att skydda värdefulla skogsområden och därmed förbättras möjligheterna något att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar, säger Staffan Norin, tillförordnad generaldirektör för Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen har under år 2015 beslutat om biotopskyddsområden för 103 miljoner kr och ingått naturvårdsavtal för 29 miljoner kr. Beloppen avser den ersättning som betalas ut till markägare.

Statistik över utvecklingen visar att total areal produktiv skogsmark i områden med naturvårdsavtal och biotopskyddsområden numera är 31 006 respektive 24 966 hektar.

Flest nya områden med skyddad skog fick Dalarnas, Skåne, Norrbottens och Västra Götalands län. Störst areal skyddades i Dalarna och Norrbotten.

– För första gången publicerar vi denna statistik i ett nytt format, som ska öka användbarheten. Det finns en databas, där man exempelvis kan söka på hur det ser ut i varje län, säger Göte Eriksson, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen.

Under 2015 bildades nya områdesskydd för 1 712 hektar produktiv skogsmark genom biotopskydd och naturvårdsavtal i totalt 350 områden i Sverige. De 170 biotopskyddsområden omfattar 752 hektar och de 180 naturvårdsavtalen 960 hektar. 2014 skyddades 1 628 hektar.

Flest nya biotopskyddsområden bildades i Dalarnas län, följt av Skåne, Kalmar och Västra Götalands län. Flest nya områden med naturvårdsavtal bildades i Norrbottens län, följt av Värmlands, Västra Götalands och Dalarnas län. Dalarna hade även den största arealen som skyddades med biotopskydd och Norrbotten största arealen naturvårdsavtal. Andra län där större arealer skyddades med någon form av avtal är Stockholms, Västerbottens och Gävleborgs län.

Fakta:Naturvårdsavtal tecknas mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun och markägare för att bevara och utveckla områden med höga naturvärden.

Biotopskydd tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrelse och markägare för att skydda livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter och som ofta utgörs av små spridda öar i ett mer alldagligt landskap.

 

 

Publicerad:
 • Testa dina trädkunskaper

  Alla känner väl till gran och tall – men vad vet du egentligen om dem och alla våra andra svenska träd?
 • Annons
 • Så syns coronaeffekten i skogssektorn

  Coronakrisen har slagit väldigt olika mot olika delar av skogsindustrin. Men på det hela har man klarat den väl, konstaterar Virkesbörsen i sin analys av andra kvartalet i år.
 • Skogsmaskindagarna ställs in

  Skogsmaskindagarna i Karlskoga 2020 ställs in på grund av restriktioner med anledning av coronaviruset. Mässan återkommer den 20-21 maj 2022.
 • Annons
 • De testar fjärrstyrda skotare

  Nu testar Sveaskog att fjärrstyra skotare. Fjärrstyrning skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för många maskinförare. ​
 • Vida nöjda med halvåret

  Kategorier: Vida, halvårsrapport
  Vida-koncernens halvårsresultat sjönk med närmare 40 procent jämfört med i fjol. Ett bra rörelseresultat efter förutsättningarna, anser ledningen.
 • Annons