Välkommet förslag om frivilligt skogsskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I regeringens skogsproposition förordas frivillighet vid skydd av skog. Det mottogs med glädje från skogsägarhåll.

Myndigheternas huvudsakliga arbetssätt bör vara att formellt skydd av skog görs frivilligt av markägaren, enligt propositionen som lämnades till riksdagen under onsdagen.

Annons
Annons

 
 
Avsteg från frivilligheten ska vara mer restriktiv än idag. Markägare ska heller inte utsättas för osäkerhet och otydlighet. Samtidigt är ambitionen att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, skriver regeringen. Därför behöver tillgängliga resurser bättre överensstämma med ambitionen i naturskyddet, fortsätter de. 
Tydliga ersättningsregler behövs också för de markägare som nekas avverkning i fjällnära skog. Här ber regeringen att få återkomma med förslag. 
Skogsutredningens önskan om att skydda en halv miljon hektar fjällnära skog utelämnas dock helt i skogspropositionen
Däremot föreslås att Sveaskog ska bidra med nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram. Skogspropositionen föreslår också att  Skogsstyrelsen helt bör upphöra med inventering och registrering av nyckelbiotoper. 
 
SÖDRA POSITIVA
Några som välkomnar överenskommelsen är Södra. Det gäller framför allt frivilligheten. Till exempel ska bildande av naturreservat alltid bygga på en markägares medverkan, vilket lovordas av Södra. Undantag görs bara i "väldigt exceptionella fall", enligt propositionen.
Södra anser också att det är positivt att det blir enklare för skogsägaren att själv ta initiativ till att skydda skogen och att snabbt få ersättning.
Det ska dessutom finnas fler valmöjligheter för markägare att skydda sin skog. ”Som en verktygslåda med flera typer av naturskydd där ägaren ges större möjlighet att välja det som passar bäst”, skriver Södra i ett pressmeddelande.
 
NÄR GÖRS AVSTEG?
Världsnaturfonden WWF ser med viss oro på just frivilligheten som grund för skogsskydd. Kan myndigheter verkligen göra avsteg från frivilligheten när så krävs, undrar de. ”Hur skydd av biologiskt värdefull skog ska säkras vid Skogsstyrelsens tillsyn vid avverkningsanmälningar är en obesvarad fråga”, skriver organisationen i en presskommentar. 
Men vissa förslag lovordas. Som bildandet av nya nationalparker samt att mer statlig skog ska skyddas. Ytterligare ett plus är att statliga skogsägare ska bli ett föredöme för hållbart skogsbruk. 
Överenskommelsen mellan Centerpartiet och regeringen gäller även ett flexiblare strandskydd. Lättnader införs i landsbygd medan restriktioner införs i högexploaterade områden. Förslaget får stöd av Södra som anser att skogsägare får lättare att jobba miljöförbättrande utan att stoppas av strandskyddet samt att det blir lättare att bo och verka i hela landet.
 
I STORT SETT NÖJDA
Även WWF Världsnaturfonden är i stort sett nöjda med förändringarna i strandskyddet.
– Vi stödjer i stort sett överenskommelsen, eftersom den också ger ett starkare skydd för områden som idag är hårt exploaterade. Kraven på kommunerna att ta fram detaljplaner för områden nära vatten kommer nu att öka. Det kommer att kräva ökade resurser, särskilt för små kommuner som redan idag brottas med knappa resurser, säger Yvonne Blombäck, programsamordnare för kust och skärgård, i ett pressmeddelande från WWF.  
 
 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons