Vägverket öppnar vägar för CTI

14 februari 2007 Vägverket har beslutat att CTI-fordon får ha större last än vad som annars är tillåtet på vägar som tillhör bärighetsklass 2 eller 3. Ett villkor är att bilarna inte kör fortare än 50 km/tim och att färden dokumenteras.

Vägverket öppnar vägar för CTI

De nya reglerna ger också Vägverket möjlighet att ge dispens för transporter på vägar med tillfällig bärighetsnedsättning under tjällossningen.

— Vägverkets nya föreskrift innebär att skogsnäringen kan minska sina kostnader med minst 100 miljoner kronor årligen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Med CTI-systemet, Central tyre inflation innebär att tunga fordon sänker trycket i däcken när de ska köra på vägar med dålig bärighet. Det ökar framkomligheten. CTI förbättrar också arbetsmiljön för förarna genom minskade vibrationer och ökad dragkraft hos fordonen.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb