Vägskador kartläggs efter bränderna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga skador på vägar och järnvägar efter sommarens skogsbränder. 

– Sverige har drabbats hårt av bränderna och torkan, även infrastrukturen har drabbats. Vi vill därför snabbt få en lägesbild av hur vägar kan ha tagit skada. Vi måste också rusta samhällets beredskap inför sådana här situationer. Därför ska Trafikverket titta närmare på sin roll för att säkra beredskapen vid skogsbränder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Annons
Annons

Trafikverket ska också tillsammans med Skogsstyrelsen kartlägga skador på enskilda vägar inklusive skogsbilvägar i de områden där brändernas utbredning har varit särskilt omfattande.

Uppdraget ska genomföras i samråd med enskilda väghållare och i dialog med Riksförbundet Enskilda Vägar, berörda kommuner och länsstyrelser. Uppdraget ska påbörjas så snart räddningsledningen anser att det är möjligt och slutredovisas senast fyra månader efter att det påbörjats.

Trafikverket ska även utvärdera hur myndighetens beredskap och förebyggande åtgärder för underhåll av statliga vägar och järnvägar fungerat. Trafikverket ska också tillsammans med tågoperatörer lämna förslag till hur incidenter för tågtrafik vid exempelvis skogsbränder kan minimeras.
Detta uppdrag ska redovisas till regeringskansliet senast den 31 december 2018.

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons