Vägskador kartläggs efter bränderna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga skador på vägar och järnvägar efter sommarens skogsbränder. 

– Sverige har drabbats hårt av bränderna och torkan, även infrastrukturen har drabbats. Vi vill därför snabbt få en lägesbild av hur vägar kan ha tagit skada. Vi måste också rusta samhällets beredskap inför sådana här situationer. Därför ska Trafikverket titta närmare på sin roll för att säkra beredskapen vid skogsbränder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Annons
Annons

Trafikverket ska också tillsammans med Skogsstyrelsen kartlägga skador på enskilda vägar inklusive skogsbilvägar i de områden där brändernas utbredning har varit särskilt omfattande.

Uppdraget ska genomföras i samråd med enskilda väghållare och i dialog med Riksförbundet Enskilda Vägar, berörda kommuner och länsstyrelser. Uppdraget ska påbörjas så snart räddningsledningen anser att det är möjligt och slutredovisas senast fyra månader efter att det påbörjats.

Trafikverket ska även utvärdera hur myndighetens beredskap och förebyggande åtgärder för underhåll av statliga vägar och järnvägar fungerat. Trafikverket ska också tillsammans med tågoperatörer lämna förslag till hur incidenter för tågtrafik vid exempelvis skogsbränder kan minimeras.
Detta uppdrag ska redovisas till regeringskansliet senast den 31 december 2018.

 

 

Publicerad:
 • Virkesstudion #45 – svensk skogsstrategi

  I dagens avsnitt träffar Virkesstudion personer som på olika sätt arbetar med den svenska skogsstrategin.
 • Annons
 • ”Attityden mot skogsbruket måste ändras”

  SKOGENdebatt. Skogsbruket får allt sämre lönsamhet samtidigt som pålagorna ökar och äganderätten inskränks. Hur kan beslutsfattare göra så mot en näring som är så viktig för Sverige? Ändra attityd!  Det säger Karin Brunsberg, praktiker i skogsbruket sedan 50 år.
 • Äganderätten oroar mest

  Fler skogsägare än i fjol tror på ökade timmer- och fastighetspriser. Men äganderätten oroar allt fler, enligt Skogsbarometern.
 • Annons
 • Jenny Book

  Ny på jobbet: Jenny Book

  I april tog Jenny Book över ­kommunikationen på John Deere Forestry efter Dieter Reinisch som nu går i pension efter många år på företaget.
 • Frisk ask kartlagd

  I snart 30 år har askskottsjukan dragit fram som en löpeld över Europas askbestånd. Men vissa individer står emot. Nu har forskare funnit genetiska skillnader mellan motståndskraftiga och känsliga träd.
 • Annons