Vägrar betala för avverkning

29 maj 2007 Länsstyrelsen i Halland anser att Skogssällskapet har saltat räkningen för en stormavverkning i ett av länets naturreservat och håller inne cirka 1.3 miljoner då man anser att 2.7 miljoner som sluträkningen hamnade på är orimligt hög. Omräknat kräver Skogsällskapet, enligt Länsstyrelsen, 250 kronor per kubikmeter.

— Vi finner det mycket anmärkningsvärt att det inte har gått att lita på de uppgifter Skogssällskapets företrädare har lämnat innan avtalet skrevs och under arbetets gång. Det är helt oacceptabelt att, som Skogssällskapet gjort, uppge en prisnivå för oss som kund och sedan fakturera på en helt annan mycket högre nivå, skriver Länsstyrelsen i sitt pressmeddelande.

Skogssällskapet lämnade i mitten av april in en stämningsansökan för att driva in betalningen. Enligt stämningsansökan anser Skogssällskapet att man inte fått den ersättning som avtalats för uppröjningen i reservatet. Enligt avtalet skulle Skogssällskapet få ersättning baserat på den tid man lagt ner på uppröjningsarbete och inte få ersättning baserat på den volym skog man avverkade.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb