Vägledning vid avverkning kan överklagas 

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Exempelvis en naturvårdsorganisation kan överklaga den vägledning som Skogsstyrelsen ger skogsägare i samband med avverkningsanmälan. Det visar en ny dom från kammarrätten.

Upprinnelsen är en avverkningsanmälan som gjordes i november 2016 gällande skogsmark öster om Göteborg, enligt Skogsstyrelsens pressmeddelande.

Annons
Annons

Skogsstyrelsen granskade anmälan och gav i december 2017 en vägledning till markägaren. Där beskrevs vilken miljöhänsyn som markägaren bör ta för att uppfylla kraven i skogsvårdslagen.

Men en ideell naturvårdsorganisation hade synpunkter på vägledningen. De vände sig till förvaltningsrätten för att få avverkningen stoppad, bland annat för att det fanns skyddade arter i området. 

Men förvaltningsrätten meddelade i maj 2017 att vägledningen inte är att se som ett beslut, eftersom det är en vägledning till markägaren, utan sanktioner. Eftersom det inte är ett överklagningsbart beslut kan det heller inte prövas, ansåg domstolen.

Föreningen överklagade då till kammarrätten som i en färsk dom kom till en annan slutsats.  Där bedöms att Skogsstyrelsens vägledning är att betrakta som ett beslut som går att överklaga. 

Om just den aktuella organisationen ska kunna överklaga avgörs nu av förvaltningsrätten eftersom ärendet skickas dit.

Domen kan överklagas inom tre veckor.

 

 

 

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons