Vägledning vid avverkning kan överklagas 

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Exempelvis en naturvårdsorganisation kan överklaga den vägledning som Skogsstyrelsen ger skogsägare i samband med avverkningsanmälan. Det visar en ny dom från kammarrätten.

Upprinnelsen är en avverkningsanmälan som gjordes i november 2016 gällande skogsmark öster om Göteborg, enligt Skogsstyrelsens pressmeddelande.

Annons
Annons

Skogsstyrelsen granskade anmälan och gav i december 2017 en vägledning till markägaren. Där beskrevs vilken miljöhänsyn som markägaren bör ta för att uppfylla kraven i skogsvårdslagen.

Men en ideell naturvårdsorganisation hade synpunkter på vägledningen. De vände sig till förvaltningsrätten för att få avverkningen stoppad, bland annat för att det fanns skyddade arter i området. 

Men förvaltningsrätten meddelade i maj 2017 att vägledningen inte är att se som ett beslut, eftersom det är en vägledning till markägaren, utan sanktioner. Eftersom det inte är ett överklagningsbart beslut kan det heller inte prövas, ansåg domstolen.

Föreningen överklagade då till kammarrätten som i en färsk dom kom till en annan slutsats.  Där bedöms att Skogsstyrelsens vägledning är att betrakta som ett beslut som går att överklaga. 

Om just den aktuella organisationen ska kunna överklaga avgörs nu av förvaltningsrätten eftersom ärendet skickas dit.

Domen kan överklagas inom tre veckor.

 

 

 

Publicerad:
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons