Väderstationer ska förebygga bränder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Lina Ahlbäck Widenfalk.
Väderstationer ute på avverkningar testas nu i skogsbrukets arbete med att förebygga skogsbränder. Tanken är att få mer lokala riskprognoser.

Skogsmaskiner kan ge upphov till gnistbildning och kan därmed antända skogsmark. Det sker visserligen sällan, cirka en procent av alla skogsbränder 2018 orsakades av skogsmaskiner .

Annons
Annons

Skogforsk och skogsbruket har tagit fram gemensamma riktlinjer för att förhindra bränder. En av de viktigaste punkterna är att dagligen följa MSBs rikstäckande brandriksprognoser.

”Vi ser att många skogsbränder startar även vid låga brandriskindex, och ofta tidigt på säsongen. Vi behöver visserligen större datamängder för att kunna dra säkra slutsatser, men vi konstaterar att det inte går att lita blint på att ett lägre index innebär lägre risk”, säger Tomas Johannesson, Skogforsk, i ett pressmeddelande. 

Skogforsks statistik visar alltså att brandriskindex kan behöva kompletteras med lokala riskprognoser. Stora Enso Skog har därför testat lokala väderstationer på plats ute vid avverkningar. 

 

LOKAL KOLL PÅ LUFTFUKTIGHET

”Vi ser exempelvis att luftfuktigheten är otroligt viktig, under 35 procents luftfuktighet bör man överväga att inte köra. Här är lokala väderstationer till stor hjälp”, säger Andreas Appelbring, processutvecklare på Stora Enso Skog.

Även Södra skogsägarna och Skogforsk har planer på att genomföra tester med lokala väderstationer.

Samtidigt meddelar MSB att myndigheten har vidtagit åtgärder för att utveckla bättre anpassade brandriskprognoser. De nya prognoserna ska beräknas av SMHI, som också ska uppdatera dem minst fyra gånger per dygn. Den geografiska upplösningen blir under 3 x 3 kilometer. Det kan jämföras med idag då upplösningen är på 11 x 11 kilometer med uppdatering en gång per dygn.

”Det här har vi efterfrågat länge och det är bra att det är på gång nu”, säger Tomas Johannesson.

”Behovet av förbättrade brandriskprognoser är stort i skogsbruket och hos räddningstjänsten. Så det finns inga motstridiga intressen”, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.

Han bedömer att de nya brandriskprognoserna lanseras tidigast 2021.

Fakta om skogsbrukets brandriskprognoser. Prognoserna  bygger på ett brandriskindex, FWI (fire weather index), som tas fram och drivs av SMHI. Tomas Johannesson är projektledare på Skogforsk och koordinator för skogsbrukets gemensamma brandskyddsarbete. Han samlar in statistik från skogsbruket om vid vilka brandriskindex skogsmark antänds i samband med avverkning. Hittills har statistik för 2018 och 2019 samlats in. 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons