Vad vet du om allemansrätten?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: P Åsberg.
Nu kan du testa dina kunskaper i Skogssveriges quiz.

Många, inte minst markägare, vill se ett kunskapslyft om allemansrätten hos den stora allmänheten. Frågan har blivit särskilt aktuell under coronapandemin när allt fler svenskar sökt sig ut i skog och mark. I kommande numret av SKOGEN kan du läsa om vad det inneburit i form av nedskräpning för vissa tätortsnära skogsägare.

Annons
Annons

Men ska man lära andra behöver man själv sitta på goda kunskaper. Vad  vet du egentligen om allemansrätten?

Gör Skogssveriges quiz!

 

 

Publicerad:
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons