Vad tycker du om brevet?

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
FEM FÖRSLAG. Ett öppet brev till regeringen publicerades i förra numret av SKOGEN. Där tipsade vi hur skogens möjligheter kan tas till vara på bättre sätt. Här är några reaktioner från skogssektorn.

Öppet brev Föreningen Skogen

Annons
Annons

Man kanske skulle peka mer på vårt eget ansvar
SMF-chefen Anna Furness, jägmästare, civilingenjör i industriell ekonomi, forskare vid Skogforsk och affärsutvecklare på SIS, Swedish Standards Institute. Nu tillträdande vd för SMF:

Anna Furness– Jag välkomnar brevet. Vi ska växla upp nyttjandet av skogen, det är en framtidsindustri baserad på hållbara råvaror! Men oavsett vad marknaden vill använda skogsråvaran till, så är det skogsbrukets gemensamma uppgift att dra fram virkesvolymer ur skogen på ett bra sätt. Där är förstås entreprenörskåren en central aktör.
– Man kunde kanske också pekat på vårt eget ansvar. Vi har ett ansvar som bransch att kliva fram och marknadsföra skogsbruket mer. Att förklara, att ett hygge är lika naturligt i skogen som den nittioåriga granskogen. Jag kan tycka att produktionsskogsbruket ibland har duckat lite väl snabbt, när samhället har ställt naturvård mot produktion. Det är ju inte antingen – eller.
 
Bra om integration och träbyggande
Lars LaestadiusForskaren Lars Laestadius, jägmästare och PhD, tidigare styrelsemedlem i Föreningen Skogen och forskare vid SLU, nu forskare vid World Resource Institute, Washington DC:
– Avsnittet om Skogen i Skolan och de nya svenskarna är bra. Skogen är en viktig del av den svenska identiteten, och det vore utmärkt om den kunde göras till ett medel i integrationspolitiken, både för nya svenskar och mellan stad och land. Detta är en utmärkt fråga för föreningen att föra fram.
– Likaså är det bra att man trycker på ett ökat träbyggande, där finns fortsatt mycket att göra. Sveriges globala ansvar är en tredje viktig punkt som jag gillar, men den är outvecklad i brevet. Gränserna mellan nationellt och internationellt håller på att försvinna även vad gäller skogen. Brevet tar inte upp den stora berättelsen om hur Sverige håller på att restaurera ett skogslandskap präglat av många decenniers hårt exportdrivet utnyttjande och missar därmed kraften i återbeskogning, skogsskötsel och ekoparker. 
– Och var är insikten om kostnadspressen? Uppenbarligen finns en sådan – de som planterar skog kommer från andra länder, och entreprenörerna drivs hårt. Jag hade gärna sett något om exportens betydelse för att hålla nere kostnaden för maskiner och teknikutveckling.
 
Fler trähus förutsätter att fler träd avverkas
Per-Arne NordholtzVd för Såg i Syd, Per-Arne Nordholts, kommenterar brevets punkt nummer 1: Använd mer förnyelsebart. Som företrädare för södra Sveriges privatsågverk är det självklart att uppskatta initiativ för ett ökat byggande i trä. Men han påpekar att ett ökat träbyggande förutsätter att mera trä produceras. 
– Alla beslut har dubbla konsekvenser. Dels det mål man styr mot, dels det man avstår ifrån. 
Om vi förändrar skötseln så att skogsmarkens producerande förmåga inte tas tillvara, till exempel genom hyggesfria metoder eller genom att inte brukas alls, så måste vi - allt annat lika - i ännu högre mån öka tillväxten på övrig areal för att vi rent fysiskt ska kunna öka träbyggandet. 
– Det är viktigt att förstå att det trä som aldrig produceras kommer att ersättas av material som aldrig återskapas, som mineraler, metaller eller syntetiska produkter. Dessa konsekvenser diskuteras aldrig i debatten. 
 
SKOGEN 10/2014
 
Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Stormöte om granbarkborren

  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare och andra berörda till granbarkborrekonferens i Linköping den 26 februari.
 • Annons
 • Per-Axel Björkman

  Knäpp med mobilen - och gör utbon nöjd

  Kategorier: Sista ordet, Skogsägare, Utbo
  Vi är många skogsägare som bor långt från vår skog. För oss vore det en stor hjälp om skogsbolagen lät dokumentera slutfört uppdrag genom att bara knäppa några bilder med mobilen och bifoga till slutredovisningen, säger skogsägaren Per-Axel Björkman i Sista ordet.
 • ”Upptäck röjning!”

  PRISTAGARE. Hälsingeföretaget Jolo sprider kunskap och inspiration om skogsvårds­branschen. För det har de fått Föreningen Skogens Silverkvist. 
 • Annons
 • Så ska tillväxten öka med 20 procent

  Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle, enligt en rapport.
 • Silverkvisten

  Entreprenörer fick kvistar

  PRISADE. Nya Silverkvistar delades även ut i samband med Skogentreprenörerna SE:s årsmöte.
 • Annons