”Utredningen stärker inte äganderätten"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsutredningens betänkande saknar viktiga förslag för stärkt äganderätt, skriver Skogsindustrierna i sitt remissvar till regeringen.
Linda Eriksson, Skogsindustriernas talesperson i skogspolitiska frågor, anser att skogsutredningens 50 förslag som helhet inte stärker äganderätten. De riskerar istället att försvaga den.
”Politiker som vill värna äganderätten behöver se upp med detaljerna i flera av förslagen. Det ska vara självklart att skogsägare får ersättning när de begränsas att bruka sin mark, oavsett vilken lagstiftning myndigheterna hänvisar till”, säger hon i ett pressmeddelande.  
Därtill saknas förslag gäller en växande bioekonomi och goda villkor för skogsnäringen, anser Skogsindustrierna.
”Skogsutredningen har valt att fokusera på svenska och internationella miljömål och åtgärder för att nå dem. Detta måste politikerna nu väga mot mål om fossilfrihet, klimatneutralitet och omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först därefter kan de ta ställning till utredningens förslag om att undanta mycket stora arealer från skogsbruk”, kommenterar Linda Eriksson.
 Skogsindustriernas allvarligaste invändning mot utredningen är just vad de anser vara mycket långtgående tolkningar av Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald.. 
Skogsindustrierna välkomnar dock utredningens förslag för ökad tillväxt i skogen. Men, anser de, för att möjliggöra en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi behövs ett tillväxtmål för skogen och omfattande rådgivningskampanjer för ökad produktion och tillväxt. 
 
Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons