"Utredningen missar äganderättens betydelse"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsutredningen ger  uttryck för att skogen är en gemensam resurs som ska förvaltas i dialog mellan alla olika intressegrupper. Inget nämns om skogsägarens särställning och det fundament som äganderätten utgör i ett demokratiskt samhälle, skriver Södra i sitt remissvar

Skogsutredningen bortser från den särställning som skogsägaren har gällande användande och skötsel av skogen. Den saknar dessutom skrivningar om äganderättens betydelse för en trygg demokrati, anser Södra.

Annons
Annons

– Tryggt och spritt enskilt ägande är en viktig faktor för ett lands välstånd och en förutsättning för all näringsverksamhet. För att de 330 000 enskilda som äger hälften av den svenska skogen, tusentals entreprenörer och ett stort antal företag, ska fortsätta investera i skötsel för både produktion och naturvård är det helt avgörande att det inte finns alltför mycket osäkerhet om huruvida man kommer få fortsätta bruka skogen, säger Lena Ek i ett pressmeddelande.

Tanken med utredningen var att främja en växande skogsnäring och en hållbar skoglig tillväxt med god säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen, fortsätter Södra.

– Det har inte beaktats. Tyvärr är det få och svaga förslag som stärker äganderätten och som leder till en växande bioekonomi. I stället har tyngdpunkten lagts på att undanta allt större arealer från brukande, säger Lena Ek.

Men det finns förslag som skogsägarföreningen stöder.

– Södras har som eget hållbarhetsmål att tillväxten på medlemmarnas fastigheter ska öka med 20 procent fram till 2050. Men precis som inom Södra bör ett nationellt tillväxtmål bygga på frivillighet för enskilda skogsägare. Åtgärder för ökad tillväxt måste utgå från incitament och undanröjande av hinder för tillväxt, säger  ordförande Lena Ek. 

Läs Södras remissvar här  

Publicerad:
 • Nu kommer ett nytt nummer!

  I dagarna dimper SKOGEN 6-7/2021 ner i prenumeranternas brevlådor. Temat i sommarnumret är Älskade träd – lite mer om individerna som utgör de kollektiv vi kallar skog och om våra mer eller mindre rationella känslor för dem.
 • Annons
 • Fortsatt försämrad lönsamhet i skogsbruket

  Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under fjolåret, visar Skogsbruksindex.
 • Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

  Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.
 • Annons
 • Nu ska sågspånsolja bli bensin

  Kategorier: biobränslen, pyrolys
  Framställning av bioolja från sågspån tar nästa steg. Nu ska tusentals ton olja processas till bensin.
 • Norra Skog delar ut en halv miljard

  Kategorier: Norra Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skogs 27 000 medlemmar får dela på en halv miljard kronor i vinstdelning.
 • Annons