Utredning kritiseras från två håll

8 februari En obalans där produktionsmålen kommer före miljömålen. Så lyder en del av den kritik som kommer efter regeringens direktiv till en ny skogsutredning. Andra röster saknar frågan om ersättning vid skydd av skog.

Utredning kritiseras från två håll
Fr v Peter Roberntz på WWF Världsnaturfonden, Erika Bjureby på Greenpeace och Paul Christensson på LRF Skogsägarna

Regeringens tajming med att släppa nyheten om en ny skogspolitisk utredning dagen före det stora eventet ”Skogens dag” på Grand Hôtel i Stockholm kan knappast ha varit en slump. Mängder av forskare, ledare från skogsindustrin, politiker och företrädare från intresseorganisationer kring miljö fanns på plats.

Givetvis blev skogsutredning en stor snackis och från miljörörelsen hörs en ganska frän kritik.

I en paneldiskussion pekade exempelvis Peter Roberntz, doktor i skogsekologi och senior rådgivare inom skog hos Världsnaturfonden, på vad han menar är en obalans mellan produktion och miljö i utredningens utgångspunkt.

– Trots att regeringen sagt att det ska vara jämvikt mellan miljö och produktion så styr utredningen mot obalans. Där förespråkas ökad tillväxt och ökat uttag vilket inte är i linje med ett motståndskraftigt skogsbruk. Staten vill dessutom avreglera skogsbruket, landskapsperspektivet glöms bort, sa Peter Roberntz.

Greenpeace är ännu hårdare i sin kritik. Så här säger organisationens Sverigechef Erika Bjurenby i ett pressmeddelande:

– Regeringen vill att färre avverkningsanmälningar ska göras, att möjligheten att överklaga ärenden ska minska och att EU ska hålla sig borta. Det här är riktigt allvarligt, säger Erika Bjureby.

LRF Skogsägarna välkomnar däremot utredningen i stora drag. Men även här ryms kritik, dock från en annan vinkel:

– Vi tycker att det är bra att regeringen vill skapa goda förutsättningar för svenskt skogsbruk men regeringen tar inte tag i de för skogsbruket största problemen, artskyddet och ersättningsfrågan för skogsägare som fråntas rätten att bruka sin skog, säger ordföranden Paul Christensson i ett pressmeddelande från LRF.

Tanken att ersätta avverkningsanmälningar med systemtillsyn och egenkontroller, som utredningen ska undersöka, gillas inte heller av Paul Christensson som ser en risk att detta skulle lägga ett oproportionerligt ansvar på skogsägaren.

Branschorganisationen Skogsindustrierna välkomnar utredningen, men instämmer delvis med LRF och anser att ”viktiga skogspolitiska pusselbitar inte finns med”, skriver man i ett pressmeddelande, nämligen ”frågor gällande artskydd, nationella fridlysningsregler och ersättningsrätt när staten inskränker möjligheterna att bruka skogen”.

Till särskild utredare har regeringen som SKOGEN berättade i går utsett Göran Örlander, tidigare bland annat skogsskötselchef på Södra. Då sammanfattade vi också huvuddragen i uppdraget, se artikel här:

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb