Utredare ser över skogsvårdslagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En särskild utredare ska föreslå förändringar i skogsvårdslagstiftningen för att "få en tydligare lagstiftning" när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att det ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen.

Regeringen har beslutat om en utredning för att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

Annons
Annons

I utredningens uppdrag ligger bland annat att:

 • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen, vilket inkluderar att se över de befintliga straffbestämmelserna,
 • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
 • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016. Utredare ska tillsättas inom kort.

- Vi arbetar brett för att nå skogens viktiga miljö- och produktionsmål. Detta görs bl.a. genom denna utredning, arbetet med det nationella skogsprogrammet, ökningar av anslagen för områdesskydd och insatser för skogsbruket. Därtill pågår myndigheternas viktiga arbetet med till exempel målbilder för miljöhänsyn och fördjupad utvärdering av miljömålen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Publicerad:
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons