Utredare ser över skogsvårdslagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En särskild utredare ska föreslå förändringar i skogsvårdslagstiftningen för att "få en tydligare lagstiftning" när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att det ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen.

Regeringen har beslutat om en utredning för att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

Annons
Annons

I utredningens uppdrag ligger bland annat att:

 • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen, vilket inkluderar att se över de befintliga straffbestämmelserna,
 • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
 • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016. Utredare ska tillsättas inom kort.

- Vi arbetar brett för att nå skogens viktiga miljö- och produktionsmål. Detta görs bl.a. genom denna utredning, arbetet med det nationella skogsprogrammet, ökningar av anslagen för områdesskydd och insatser för skogsbruket. Därtill pågår myndigheternas viktiga arbetet med till exempel målbilder för miljöhänsyn och fördjupad utvärdering av miljömålen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Publicerad:
 • Veronika Holmsten

  Kampsportaren fann drömyrket

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  ELDDOP Veronika Holmsten fick en tuff start som produktionsledare hos Stora Enso i Ljusdal i maj. Sommarhettan skapade extrema förhållanden för avverkningslagen. Men hon stortrivs med jobbet.
 • Annons
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Annons
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Annons