Utökad hjortjakt ska skydda skogen

30 november 2017 Problem för skogsbruket med skador på barrträd gör att skyddsjakten på dov- och kronhjortar utökas, har regeringen beslutat.

Utökad hjortjakt ska skydda skogen

Skogs- och jordbrukare har ofta problem med dov- och kronhjort som orsakar skador på barrträd och grödor. Regeringen ändrar därför jaktreglerna.

Det innebär att det blir tillåtet med skyddsjakt på årskalvar som befinner sig på skogsplanteringar samt på fält med oskördade grödor. Skyddsjakten får också ske på eget initiativ, det vill säga utan att det behövs något tillstånd från länsstyrelsen, under tiden 1 juli till 15 april.

– Jag vet att många jord- och skogsbrukare är väldigt frustrerade över de skador som kron- och dovhjortar orsakar och därför är den här regeländringen viktig. En utökad skyddsjakt på årskalvar kommer hjälpa jord- och skogsbrukarna utan att medföra alltför stor negativ påverkan på kron- och dovhjortstammarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Skåne län, som har en välfungerande förvaltning, samt Gotland, som saknar kronhjort, undantas från den utökade skyddsjakten. Regeländringen träder i kraft 1 januari 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb