Uthålligt prat om uthålligt skogsbruk

15 juli 2009 RADER FRÅN REIDAR. I slutet av april hölls ett tvåveckors möte i New York med United Nations Forum on Forests (UNFF). Jag förmodar att få har hört talas om detta möte så jag tycker att en kort kommentar kan vara på sin plats .

Reidar Perssons krönika finns på Skogsinitiativets sidor.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb