Utdragen död mångas bröd

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Ringbarkad ek
En ringbarkad ek i Blekinge som dock inte ingår i försöken i artikeln. Foto: Le Carlsson/SKOGENbild
RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.

Vid ringbarkningen skär man bort en ring av ytter- och innerbark inklusive kambium, skiktet mellan ved och bark. På så sätt stryps transporten av kolhydrater och vissa hormoner mellan trädets övre och nedre del. Rötterna får ingen näring från trädet och dör till slut, vilket i sin tur gör att kronan inte får vatten. 

Annons
Annons

 

Jakob MagnérJakob MagnérRingbarkade träd är positivt för den biologiska mångfalden. Diversiteten blir högre, eftersom stående död ved även bidrar till mängden liggande när den faller. Veden torkar långsamt så länge det ringbarkade trädet lever och gynnar därmed de många arter som lever i stående död ved, bland annat insekter och svampar.
Men träden har smarta överlevnadsstrategier och kan leva länge, trots ingreppet. De kan stå länge innan de faller och erbjuder därmed viktig livsmiljö för många arter. 

– Asp och ädellövträd som ek och lind klarade sig bäst. Gran och björk klarade sig sämst, berättar naturvårdsbiologen Jakob Magnér som mätte träden i sitt examensarbete vid Göteborgs universitet 2017 och jämförde med resultat från två år tidigare.

Läs hela artikeln i SKOGEN 6-7/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Kombimaskinen Malwa 560c

  Medlemmar vill ha mer smått

  Södra gläntar på dörren för små maskiner sedan fler medlemmar har börjat efterfråga dem. Så kan man tolka uttalanden på skogs­ägarföreningens årsstämma.
 • Annons
 • ”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

  SKOGENdebatt. FSC-certifieringens nya skepnad har större befogenheter och mindre insyn. En öppnare organisation skulle kännas mer trovärdig, anser Lars M Johansson, Mellanljusnans SBO.
 • Poppel kan ge väldigt virkestillskott

  Kategorier: Poppel, Skogsforskning
  Poppelodlingar skulle kunna ge Sverige ytterligare 30 miljoner kubikmeter virke om året, enligt preliminära forskningsresultat.
 • Annons
 • Nu kan skolor boka uteklassrum på Djurgården

  Skogen i Skolans nya uteklassrum på Djurgården i Stockholm kan nu bokas av skolklasser.
 • Johnny hjälper vid jobbsök

  Kategorier: Skogenjobb, Skogssverige
  Johnny Nattsjö, annonsansvarig hos Föreningen Skogen, kan det mesta om att formulera budskap för varumärkesbyggande och rekrytering. Dessutom är han en mästerlig tecknare.
 • Annons