Utdragen död mångas bröd

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Ringbarkad ek
En ringbarkad ek i Blekinge som dock inte ingår i försöken i artikeln. Foto: Le Carlsson/SKOGENbild
RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.

Vid ringbarkningen skär man bort en ring av ytter- och innerbark inklusive kambium, skiktet mellan ved och bark. På så sätt stryps transporten av kolhydrater och vissa hormoner mellan trädets övre och nedre del. Rötterna får ingen näring från trädet och dör till slut, vilket i sin tur gör att kronan inte får vatten. 

Annons
Annons

 

Jakob MagnérJakob MagnérRingbarkade träd är positivt för den biologiska mångfalden. Diversiteten blir högre, eftersom stående död ved även bidrar till mängden liggande när den faller. Veden torkar långsamt så länge det ringbarkade trädet lever och gynnar därmed de många arter som lever i stående död ved, bland annat insekter och svampar.
Men träden har smarta överlevnadsstrategier och kan leva länge, trots ingreppet. De kan stå länge innan de faller och erbjuder därmed viktig livsmiljö för många arter. 

– Asp och ädellövträd som ek och lind klarade sig bäst. Gran och björk klarade sig sämst, berättar naturvårdsbiologen Jakob Magnér som mätte träden i sitt examensarbete vid Göteborgs universitet 2017 och jämförde med resultat från två år tidigare.

Läs hela artikeln i SKOGEN 6-7/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Nu släpps digitala skogslektioner

  Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
 • Annons
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Annons
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons