"Utbudsbrist lyfter massavedspriser”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Virkesbrist med framför allt ökade massavedspriser som följd. Handelsbanken beskriver en virkesmarknad präglad av bristande utbud i sin senaste rapport.

Kriget i Ukraina och uteblivna exportvolymer från Ryssland skapar hård konkurrens om råvaran. Det leder till prisökningar, i synnerhet  på massaved, skriver banken i rapporten om den svenska skogssektorn.

Annons
Annons

”Allt som allt, räknar vi med att priserna på massaved står inför en tydlig uppgång i hela landet men framförallt i de mellersta och norra delarna. Vi blir inte förvånade om massavedspriserna stiger med 50 till 100 kronor per kubikmeter på något års sikt”, säger Christian Kopfer aktieanalytiker av skog och råvaror hos Handelsbanken.
Han tror också på en stärkt marknad för sågade trävaror.
”Däremot ser vi mer sansade prisnivåer in i nästa år, när vi räknar med att ett ökat utbud gradvis når marknaden, samtidigt som efterfrågan rimligen kommer att fortsätta utvecklas i cykliska mönster”, säger han i ett pressmeddelande.
I rapporten påpekas att det räder stora prisskillnader i landet, i söder är priserna upp till 50 procent högre än i norr.
”Vi bedömer att de relativt högre priserna i söder delvis har att göra med att köparsidan är mer fragmenterad jämfört med i resten av landet. Prisskillnaderna kan leda till en ökad export av virke från mellersta till södra landet men de ekonomiska incitamenten minskar i takt med stigande transportkostnader på grund av den kraftiga uppgången på drivmedelspriser”, säger Ola Josefsson, segmentansvarig skog hos Handelsbanken.
Deras prognos  för skogsmark är att det senaste årets goda prisutveckling lär fortsätta.
”Vi ser ett fortsatt stort intresse för att äga skog, det handlar dels om att skogsmark drar till sig kapital från extra rörliga volatila kapitalmarknader, dels att det finns nya typer av köpare  framförallt i norra Sverige.  Även den pågående klimatdebatten är en stark trend som driver upp priserna”, säger Christian Kopfer. 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons