Snöbrott banar väg för barkborre

12 april Vinterns snöoväder har fällt och knäckt ovanligt många träd. Nu råder Skogsstyrelsen skogsägare att se över sin skog för att undvika storskaliga granbarkborreangrepp.

Snöbrott banar väg för barkborre
Träd som under vintern knäckts av tung snö och oväder. Foto: Magnus Bondesson.

Rikliga mängder tung snö har skadat skogarna i Götaland och Svealand. Skadorna ökar risken för angrepp av granbarkborre som ju söker sig till fällda eller nedsatta träd.

De förödande insektsangreppen efter sommaren 2018 har avtagit, men nu varnar myndigheten alltså för att vågen av angrepp kan ta fart igen.

– Skadade träd innebär rena turboeffekten för angrepp av granbarkborre eftersom den väljer skadade och försvagade granar att föröka sig i. Men går skogsägaren igenom sin skog och tar ut de träd som blåst ner eller skadats så minskar vi tillsammans risken för en ny angreppsvåg, säger Lennart Svensson, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare, i ett pressmeddelande.

 Han poängterar att även avbrutna grövre trädtoppar behöver forslas ut eller behandlas så att inte granbarkborrarna förökar sig i dem.

Tänk också på säkerheten, råder han. Brutna toppar som inte fallit till marken utan hänger kvar från knäckta stammar innebär särskilt hög skaderisk för den som arbetar i skogen.

Skogsstyrelsen har listat områden med särskilt stor risk för angrepp:

Värmland, främst kommunerna Säffle och Grums:  där uppges snö och blåst under årets två första månader ha orsakat snöbrott och vindfällen.

Gävleborg, främst norra delarna: enligt Skogsstyrelsen finns vindfällen efter stormen Hans i augusti och tung blötsnö i november och december har knäckt många träd.

Uppsala, främst Upplandskusten: snöbrott.

Dalsland, främst södra delarna: spridda träd som fallit.

Västra Götaland, nedblåsta träd efter stormen Louis i februari.

Östergötland, värst i sydöstra delen och norr om Östgötaslätten: både snöbrott och hela träd som fallit på grund av blötsnön kring jul.

Även norra delarna av Kalmar och sydöstra Skåne är drabbade av snöbrott.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb