EXPORT.

USA bygger med svenskt virke

7 oktober 2020  Europa är fortfarande den största marknaden för svenskt exportvirke men volymen till USA är nästan dubbel så stor jämfört med 2018. Samtidigt når trävarupriserna i USA rekordnivåer.

USA bygger med svenskt virke

Den svenska trävaru­exporten uppgick till 7,5 miljoner kubikmeter under det första halv­året i år. Det genomsnittliga ­värdet låg i juni på 2 187 kronor per kubikmeter fritt ombord, enligt statistik från SCB som Skogsindustrierna sammanställt.

Volymen är ungefär lika stor som under motsvarande period 2018, men snittpriset var något högre då, 2 408 kronor.

Europa är fortfarande den ojämförligt största exportmarknaden, men volymen dit har minskat mellan 2018 och 2020 samtidigt som andra marknader har ökat. Det mest anmärkningsvärda är att volymen till USA i år är dubbelt så stor som den var under första halvåret 2018.

… och priserna slår rekord

Trävarupriserna i USA når rekordnivåer, enligt det amerikanska nyhetsbrevet Forest 2 Market. De är till och med högre än sommaren 2018, då den glo­bala trävarukonjunkturen var på topp. Det som drivit upp priserna i år är att fler hus än väntat har börjat byggas i USA. 
Dessutom har efterfrågan på trävaror till renoveringar och hemmaprojekt ökat. 

Under nedstängningen på grund av pandemin minskade många sågverk i USA sin produktion. Att växla upp igen är inte helt enkelt, och därför har produktionen efter nedstängningen varit lägre än efterfrågan. Även i Kanada har sågverkskapacitet försvunnit.

SKOGEN 9/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb