Urstarkt kvartal för Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södras redovisar ett mycket starkt resultat för tredje kvartalet. Resultatförbättringarna gäller både sågade trävaror och massa.
Rörelseresultatet för kvartalet juli–september uppgick till drygt 2,1 miljarder kronor. Motsvarande resultat förra året var drygt 90 miljoner kronor.
Omsättningen för tredje kvartalet nådde i år nästan 7 miljarder kronor mot knappt 5 miljarder i fjol.
Sammantaget har årets första nio månader varit anmärkningsvärt starka. Rörelseresultatet blev drygt 4 miljarder att jämföras med 500 miljoner i fjol, Nettoomsättningen översteg 20 miljarder kronor mot knappt 16 miljarder förra året för perioden januari-september. Avkastningen på sysselsatt kapital var 26 procent och soliditeten 62 procent vid septembers slut. 
En god prisbild på sågade trävaror och en starkare prisnivå på massa avspeglas i resultatet, enligt Södra. Samtidgt som de poängterar att det är två mycket speciella år, 2020 och 2021, som jämförs.

 

Annons
Annons

– Det gynnsamma marknadsläget med höga prisnivåer har lett till ett starkt resultat. Intresset för sågade trävaror har varit stort och efterfrågan på massa har varit fortsatt god. Vi bedömer att utsikterna på marknaden är fortsatt goda på kort sikt, men ser också en ökad osäkerhet i det något längre perspektivet, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef, i en presskommentar och fortsätter:

– Marknaden är på en ovanligt hög nivå, vilket delvis är en reaktion på det svagare marknadsläget under 2020. Vi behöver se på dessa unika år – 2020 och 2021 – som en helhet och inte som två separata år. Då kan vi skilja tillfälliga reaktioner från långsiktiga trender och låta det senare guida oss i att stärka vår effektivitet, fatta hållbara beslut och gå i takt med tiden.

 

Publicerad:
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons