Uppsving för biodiesel

15 september 2016 Användningen av biodiesel har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, nästan var fjärde liter diesel på den svenska marknaden är biodiesel. Branschorganisationen Svebio vill se besked om skattevillkor så att investeringar i svensk produktion kan öka.

Uppsving för biodiesel

Första halvåret 2016 var 23,8 procent av hela volymen diesel som levererades till den svenska marknaden biodiesel. Det visar Svebios analys av färsk statistik från SCB. Den omfattande användningen av biodiesel och andra biodrivmedel minskar kraftigt utsläppen av växthusgaser från den svenska trafiken. Vi har redan idag kommit en bra bit på väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige, ett mål som våra politiker hoppas nå en bit efter 2030. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Vad vi nu behöver är ytterligare klarhet om de långsiktiga skattevillkoren för biodrivmedel, så att vi kan få igång investeringar i ökad svensk produktion. Vi behöver utveckla och demonstrera ny teknik

Många åkerier och bussbolag har under de senaste åren gjort stora satsningar på biodiesel.

Sverige ligger tillsammans med Finland i toppen i Europa när det gäller att introducera biodrivmedel. De flesta av EU:s medlemsländer ligger långt från målet 10 procent förnybara drivmedel 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb