Upprop för mer naturvård i statens skogar 

15 april 2019 Skydda 20 procent av Sveaskogs skogar nedanför fjällgränsen från brukande. Det skriver 23 miljöorganisationer i ett upprop som överlämnats till näringsministern. 45 000 personer har skrivit under.

Upprop för mer naturvård i statens skogar 

I uppropet ”Vår skog” uppmanas regeringen att se över statliga Sveaskogs förutsättningar för att bli ett verkligt föredöme för hållbart skogsbruk. 

Där föreslås bland annat att Sveaskog ska höja sina naturvårdsambitioner från 12 till 20 procent avsatta skogar per skogsregion nedanför fjällnära gränsen. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda, skriver organisationerna.

Dessutom vill de att statliga skogar med låga naturvärden används för att byta in privatägd skog med höga naturvärden. Besluta om ett nytt ersättningsmarkpaket, uppmanar de regeringen.

Staten och Sveaskog ska också vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

För att förslagen ska kunna genomföras måste Sveaskogs avkastningskrav sänkas,  anser miljöorganisationerna.

Uppropet överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan i fredags.

– Det var inget långt möte men det kändes ändå positivt. Skogsfrågor är nya för Ibrahim och ministern var klok nog att inte ha någon förutfattad mening i de frågor vi lyfte fram. Vi hoppas att våra gemensamma förslag kommer att finna näring hos honom och på hans departement. Ett av våra krav – det om nytt markbytesprogram – har vi ju redan i regeringsöverenskommelsen fått gehör för. Vi hoppas på framgång även i övrigt men det förutsätter nog att vi kan hålla fortsatt tryck på regeringen i dessa frågor, kommenterar Dennis Kraft, Birdlifte i ett pressmeddelande från organisationen.

– Det är klart positivt att vi i detta upprop har kunnat samverka så brett inom miljörörelsen. Det visar på en styrka som enskilda föreningars aktiviteter inte kan nå upp till, tillägger han.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb