Upprop för mer naturvård i statens skogar 

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Representanter från Birdlife Sverige, Naturskyddsföreningen, WWF, Skydda Skogen och Greenpeace överlämnade uppropet till näringsminister Ibrahim Baylan.
Skydda 20 procent av Sveaskogs skogar nedanför fjällgränsen från brukande. Det skriver 23 miljöorganisationer i ett upprop som överlämnats till näringsministern. 45 000 personer har skrivit under.

I uppropet ”Vår skog” uppmanas regeringen att se över statliga Sveaskogs förutsättningar för att bli ett verkligt föredöme för hållbart skogsbruk. 

Annons
Annons

Där föreslås bland annat att Sveaskog ska höja sina naturvårdsambitioner från 12 till 20 procent avsatta skogar per skogsregion nedanför fjällnära gränsen. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda, skriver organisationerna.

Dessutom vill de att statliga skogar med låga naturvärden används för att byta in privatägd skog med höga naturvärden. Besluta om ett nytt ersättningsmarkpaket, uppmanar de regeringen.

Staten och Sveaskog ska också vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

För att förslagen ska kunna genomföras måste Sveaskogs avkastningskrav sänkas,  anser miljöorganisationerna.

Uppropet överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan i fredags.

– Det var inget långt möte men det kändes ändå positivt. Skogsfrågor är nya för Ibrahim och ministern var klok nog att inte ha någon förutfattad mening i de frågor vi lyfte fram. Vi hoppas att våra gemensamma förslag kommer att finna näring hos honom och på hans departement. Ett av våra krav – det om nytt markbytesprogram - har vi ju redan i regeringsöverenskommelsen fått gehör för. Vi hoppas på framgång även i övrigt men det förutsätter nog att vi kan hålla fortsatt tryck på regeringen i dessa frågor, kommenterar Dennis Kraft, Birdlifte i ett pressmeddelande från organisationen.

– Det är klart positivt att vi i detta upprop har kunnat samverka så brett inom miljörörelsen. Det visar på en styrka som enskilda föreningars aktiviteter inte kan nå upp till, tillägger han.

 

 

 

 

Publicerad:
 • Veronika Holmsten

  Kampsportaren fann drömyrket

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  ELDDOP Veronika Holmsten fick en tuff start som produktionsledare hos Stora Enso i Ljusdal i maj. Sommarhettan skapade extrema förhållanden för avverkningslagen. Men hon stortrivs med jobbet.
 • Annons
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Annons
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Annons