Upprop för mer naturvård i statens skogar 

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Representanter från Birdlife Sverige, Naturskyddsföreningen, WWF, Skydda Skogen och Greenpeace överlämnade uppropet till näringsminister Ibrahim Baylan.
Skydda 20 procent av Sveaskogs skogar nedanför fjällgränsen från brukande. Det skriver 23 miljöorganisationer i ett upprop som överlämnats till näringsministern. 45 000 personer har skrivit under.

I uppropet ”Vår skog” uppmanas regeringen att se över statliga Sveaskogs förutsättningar för att bli ett verkligt föredöme för hållbart skogsbruk. 

Annons
Annons

Där föreslås bland annat att Sveaskog ska höja sina naturvårdsambitioner från 12 till 20 procent avsatta skogar per skogsregion nedanför fjällnära gränsen. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda, skriver organisationerna.

Dessutom vill de att statliga skogar med låga naturvärden används för att byta in privatägd skog med höga naturvärden. Besluta om ett nytt ersättningsmarkpaket, uppmanar de regeringen.

Staten och Sveaskog ska också vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

För att förslagen ska kunna genomföras måste Sveaskogs avkastningskrav sänkas,  anser miljöorganisationerna.

Uppropet överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan i fredags.

– Det var inget långt möte men det kändes ändå positivt. Skogsfrågor är nya för Ibrahim och ministern var klok nog att inte ha någon förutfattad mening i de frågor vi lyfte fram. Vi hoppas att våra gemensamma förslag kommer att finna näring hos honom och på hans departement. Ett av våra krav – det om nytt markbytesprogram - har vi ju redan i regeringsöverenskommelsen fått gehör för. Vi hoppas på framgång även i övrigt men det förutsätter nog att vi kan hålla fortsatt tryck på regeringen i dessa frågor, kommenterar Dennis Kraft, Birdlifte i ett pressmeddelande från organisationen.

– Det är klart positivt att vi i detta upprop har kunnat samverka så brett inom miljörörelsen. Det visar på en styrka som enskilda föreningars aktiviteter inte kan nå upp till, tillägger han.

 

 

 

 

Publicerad:
 • Emil blev mästare i skotarkörning

  Emil Sundberg 17 år från Vårgårda vann skol-SM i skotarkörning.
 • Annons
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons