Upprepa inte ­biotopdebaclet!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Oj, vad mörkt det är plötsligt! Rörde sig något där mellan träden? Jag vill inte vara här längre! Det okända lurar ute i skogen. Det farliga, det onda. Kanske är det skogen själv som slår tillbaka när människan ger sig på den? 

Så kändes det när tv-serien Jordskott gav skogen liv. Många svenskar blev livrädda för att sätta sin fot där. Skogens mystik, det spirituella och ockulta, väcker allt större intresse. Det skriver Skogsstyrelsen i en rapport om skogens ekosystemtjänster. Myndigheten pekar just på Jordskott för att visa hur troll och tänkande träd fått liv igen, efter att under ett sekel ha varit förvisade till sagorna.

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 12/2017Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Prova 3 nr för 149 kr. Digitala utgåvor ingår»
Det finns många ekosystemtjänster, visar Skogs­styrelsen, men begränsar sig genom att dela in dem i ett trettiotal. Virke, matsvamp och friska fiskesjöar. Men också pollinering, biogeokemiska kretslopp och skogen som kunskapskälla.

Problemet är att bara tolv av dessa tjänster kan sägas ha ”god status”. Många av de andra behöver ett utvidgat skydd, menar Skogsstyrelsen. Inte minst i takt med att den cirkulära – fossilfria – ekonomin sätter allt större tryck på skogen.

Om vi nu ska slå vakt om många fler ekosystem­tjänster än vi tidigare ens tänkt på gäller det att ta ­lärdom av misstagen med naturvården. Tänk nyckel­biotoper. Att skydda dem är en frivillig idé som bolag, skogsägar­föreningar och andra åtagit sig. Ändå har regelverket skapat en utbredd olust som till och med får en del ­skogsägare att aktivt hugga bort naturvärden. 

Om vi nu skulle förlita oss på tvingande lagstiftning kring trädens luftrening, klimatresiliens, stormskydd, fröspridning, estetik och dussintals andra nyttor som skogen ger, med vilken energi vårdas de då av dem som är satta att förvalta skogen? Och vilka ersättningsanspråk väcks till liv?

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareAlla inblandade – skogsfolk såväl som politiska beslutsfattare – måste dra lärdom av debaclet med ­nyckelbiotoperna. Bara regler fungerar inte. Inte ens om de är självpåtagna. Ständig kritik från miljörörelsen får också motsatt effekt. Det krävs inspiration, motivation och kunnande om ett arbete ska bli bra. Det finns goda exempel på det också från naturvården.

I grunden är det inte så att markägaren bara gynnas av virke och bra fiskevatten medan resten är övriga medborgares intresse. Även skogsägare gynnas av skogens alla andra ­fantastiska funktioner. En god skogs­politik lyfter fram lusten att förvalta allt från virke till besökarnas fanta­sier om troll och tänkande träd.

SKOGEN 12/2017

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons