Upprepa inte ­biotopdebaclet!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Oj, vad mörkt det är plötsligt! Rörde sig något där mellan träden? Jag vill inte vara här längre! Det okända lurar ute i skogen. Det farliga, det onda. Kanske är det skogen själv som slår tillbaka när människan ger sig på den? 

Så kändes det när tv-serien Jordskott gav skogen liv. Många svenskar blev livrädda för att sätta sin fot där. Skogens mystik, det spirituella och ockulta, väcker allt större intresse. Det skriver Skogsstyrelsen i en rapport om skogens ekosystemtjänster. Myndigheten pekar just på Jordskott för att visa hur troll och tänkande träd fått liv igen, efter att under ett sekel ha varit förvisade till sagorna.

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 12/2017Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»
Det finns många ekosystemtjänster, visar Skogs­styrelsen, men begränsar sig genom att dela in dem i ett trettiotal. Virke, matsvamp och friska fiskesjöar. Men också pollinering, biogeokemiska kretslopp och skogen som kunskapskälla.

Problemet är att bara tolv av dessa tjänster kan sägas ha ”god status”. Många av de andra behöver ett utvidgat skydd, menar Skogsstyrelsen. Inte minst i takt med att den cirkulära – fossilfria – ekonomin sätter allt större tryck på skogen.

Om vi nu ska slå vakt om många fler ekosystem­tjänster än vi tidigare ens tänkt på gäller det att ta ­lärdom av misstagen med naturvården. Tänk nyckel­biotoper. Att skydda dem är en frivillig idé som bolag, skogsägar­föreningar och andra åtagit sig. Ändå har regelverket skapat en utbredd olust som till och med får en del ­skogsägare att aktivt hugga bort naturvärden. 

Om vi nu skulle förlita oss på tvingande lagstiftning kring trädens luftrening, klimatresiliens, stormskydd, fröspridning, estetik och dussintals andra nyttor som skogen ger, med vilken energi vårdas de då av dem som är satta att förvalta skogen? Och vilka ersättningsanspråk väcks till liv?

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareAlla inblandade – skogsfolk såväl som politiska beslutsfattare – måste dra lärdom av debaclet med ­nyckelbiotoperna. Bara regler fungerar inte. Inte ens om de är självpåtagna. Ständig kritik från miljörörelsen får också motsatt effekt. Det krävs inspiration, motivation och kunnande om ett arbete ska bli bra. Det finns goda exempel på det också från naturvården.

I grunden är det inte så att markägaren bara gynnas av virke och bra fiskevatten medan resten är övriga medborgares intresse. Även skogsägare gynnas av skogens alla andra ­fantastiska funktioner. En god skogs­politik lyfter fram lusten att förvalta allt från virke till besökarnas fanta­sier om troll och tänkande träd.

SKOGEN 12/2017

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

  Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.
 • Annons
 • Anders Dahlén

  Ladda med förnuft

  Kategorier: teknik, Batteri
  VARNING. Har du tänkt köpa ett batteridrivet redskap? Köp en brandvarnare samtidigt! Batterier på laddning är numera en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Södra startar sin biometanolfabrik

  Kategorier: Södra, biometanol
  Södra gör nu första leveransen från sin fabrik, världens enda, för kommersiellt tillverkning av biometanol. Råvaran kommer från skogen.
 • Annons
 • granbarkborrebekämpning

  "Högstubbar ökar inte risken för granbarkborre”

  Kategorier: debatt, Lennart Svensson
  SKOGENdebatt. Nej Björn Särnmark, ett förbud mot högstubbar av gran gör inte att vi kommer tillrätta med barkborreangreppen, skriver Lennart Svensson, Skogsstyrelsen, i en replik.
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons