Upprepa inte ­biotopdebaclet!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Oj, vad mörkt det är plötsligt! Rörde sig något där mellan träden? Jag vill inte vara här längre! Det okända lurar ute i skogen. Det farliga, det onda. Kanske är det skogen själv som slår tillbaka när människan ger sig på den? 

Så kändes det när tv-serien Jordskott gav skogen liv. Många svenskar blev livrädda för att sätta sin fot där. Skogens mystik, det spirituella och ockulta, väcker allt större intresse. Det skriver Skogsstyrelsen i en rapport om skogens ekosystemtjänster. Myndigheten pekar just på Jordskott för att visa hur troll och tänkande träd fått liv igen, efter att under ett sekel ha varit förvisade till sagorna.

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 12/2017Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»
Det finns många ekosystemtjänster, visar Skogs­styrelsen, men begränsar sig genom att dela in dem i ett trettiotal. Virke, matsvamp och friska fiskesjöar. Men också pollinering, biogeokemiska kretslopp och skogen som kunskapskälla.

Problemet är att bara tolv av dessa tjänster kan sägas ha ”god status”. Många av de andra behöver ett utvidgat skydd, menar Skogsstyrelsen. Inte minst i takt med att den cirkulära – fossilfria – ekonomin sätter allt större tryck på skogen.

Om vi nu ska slå vakt om många fler ekosystem­tjänster än vi tidigare ens tänkt på gäller det att ta ­lärdom av misstagen med naturvården. Tänk nyckel­biotoper. Att skydda dem är en frivillig idé som bolag, skogsägar­föreningar och andra åtagit sig. Ändå har regelverket skapat en utbredd olust som till och med får en del ­skogsägare att aktivt hugga bort naturvärden. 

Om vi nu skulle förlita oss på tvingande lagstiftning kring trädens luftrening, klimatresiliens, stormskydd, fröspridning, estetik och dussintals andra nyttor som skogen ger, med vilken energi vårdas de då av dem som är satta att förvalta skogen? Och vilka ersättningsanspråk väcks till liv?

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareAlla inblandade – skogsfolk såväl som politiska beslutsfattare – måste dra lärdom av debaclet med ­nyckelbiotoperna. Bara regler fungerar inte. Inte ens om de är självpåtagna. Ständig kritik från miljörörelsen får också motsatt effekt. Det krävs inspiration, motivation och kunnande om ett arbete ska bli bra. Det finns goda exempel på det också från naturvården.

I grunden är det inte så att markägaren bara gynnas av virke och bra fiskevatten medan resten är övriga medborgares intresse. Även skogsägare gynnas av skogens alla andra ­fantastiska funktioner. En god skogs­politik lyfter fram lusten att förvalta allt från virke till besökarnas fanta­sier om troll och tänkande träd.

SKOGEN 12/2017

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons