Uppmaning till mer hyggesfritt

13 december 2023 Betydligt mer hyggesfritt i statligt ägda skogar och riktade utbildningar om hyggesfria metoder till entreprenörerna. Det är två skarpa förslag till regeringen i en ny rapport från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Uppmaning till mer hyggesfritt
Foto: Bo Persson

20-25 procent av Sveaskogs och Statens fastighetsverks skogar ska brukas med hyggesfria metoder. Det är ett av flera tydliga förslag från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket som nyligen presenterades i en rapport som beställdes av regeringen under 2022.

De två statliga markägarna pekas ut som särskilt viktiga när det gäller att stärka kunskapsläget och riva de många hinder som finns på vägen mot ett ökat inslag av hyggesfritt inom det svenska skogsbruket.

– De statliga skogsägarna kan visa vägen genom att använda sig av hyggesfria metoder i betydligt större utsträckning än i dag. Det hyggesfria brukandet av skogen behöver öka för att vi ska få en mer variationsrik skog som är bättre rustad för klimatförändringar och ger oss en bättre balans mellan olika värden, säger Carl Appelqvist, projektledare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ett annat förslag i rapporten, som är särskilt intressant för maskinentreprenörer i skogen, är att det ska utformas en utbildning i hyggesfritt arbete. I så fall ska Skogsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i branschen ta fram ett kursmaterial som ska vara fritt att använda.

För att motivera entreprenörer att genomföra utbildningen föreslås även ett tillfälligt ekonomiskt stöd i form av en kompetensutvecklingscheck till de som genomför kursen. Vad det skulle landa på i kronor och ören är framgår inte av förslaget.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb