Uppgång för avverkningsanmäld areal

15 maj Trenden med månadsvis minskad avverkningsanmäld areal, jämfört med förra året, bröts av en ökning i april.

Uppgång för avverkningsanmäld areal
Genrebild, Thomas Adolfsén, SKOGENbild.

Låst artikel för våra prenumeranter

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa hela artikeln?

Föreningen Skogen

Då behöver du bli prenumerant på Tidningen Skogen, en helt oberoende tidning för ett lönsamt skogsbruk och god naturvård.Skoglig läsning under hela året där du får nörda ner dig i skogsskötsel, virkesmarknad och teknik.Du har även valmöjligheten att bli medlem i Föreningen Skogen för att ta del av ännu mer kunskap genom exkursioner och digitala skogsfrukostar.

  • Tillgång till artiklar på skogen.se
  • Tidningen Skogen hem till brevlådan (11 nr)
  • E-tidning
  • Mediaarkiv
Se prenumererationserbjudanden här Köp prenumeration här

Redan prenumerant?

Prenumererar du redan på Tidningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Under förra månaden ökade den avverkningsanmälda arealen med 13 procent för Sverige som helhet, jämfört med april 2023.

Detta efter minskningar under årets första tre månader.

Statistiken kommer från Skogsstyrelsen som dock manar till försiktighet med slutsatser.

”Erfarenheter av anmälningsstatistik visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete”, skriver de i ett pressmeddelande.

Totalt anmäldes och ansöktes om avverkning på 17 256 hektar i april.

Ökningen av den anmälda och ansökta arealen var då störst i Götaland, +26 procent, i förhållande till april 2023.

Näst störst var den i södra Norrland med +15 procent. Därefter kom Svealand med +9 procent och södra Norrland med +3 procent.

För fjällnära skogar fortsatte dock den minskande trenden och blev -10 procent. Totalt ansöktes om avverkning av 446 hektar fjällnära skog i april.

Och sett ur ett längre, tillbakablickande perspektiv handlar det alltjämt om minskningar för landet som helhet under april.

”Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under samma period de föregående fem åren är det en minskning med 8 procent. Jämfört med de föregående tio åren är det en minskning med 5 procent,” skriver Skogsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb