Uppgång för trähus och möbler

14 oktober 2021 Det går bra för svenska tillverkare av bostäder och möbler i trä, visar siffror från branschorganisationen TMF. Viss efterfrågan har gynnats av hemarbete.

Uppgång för trähus och möbler

Enligt TMF (Trä- och möbelföretagen) ökade leveranserna av lägenheter med trästomme med 27 procent jämfört med första halvåret 2020.

Samtidigt ökade leveranserna av monteringsfärdiga småhus i trä med 9 procent. Svenskarnas växande intresse för den här typen av småshus syntes dock allra mest i orderingången, den ökade med 64 procent.  

Mest efterfrågade var styckebyggda småhus och, i procent räknat, syntes den största positiva förändringen gällande fritidshus. Lagda order på fritidshus ökade med hela 123 procent. 

TYDLIG ÅTERHÄMTNING

TMF:s statistik för första halvåret omfattar också möbelexporten som ökade med nio procent. Den är nu på en högre nivå än innan coronan. Stort heminredningsintresse ledde även till ökad möbelimport med 14 procent.

 – Det är mycket glädjande att TMF:s medlemsföretag, som naturligtvis påverkats av pandemin, står sig starka och nu även tar marknadsandelar. Medlemmar i bygg- och byggmaterialsektorn har fortsatt hög efterfrågan och nu ser vi även en tydlig återhämtning på möbel- och inredningssidan, säger David Johnsson, vd på TMF, i ett pressmeddelande.

– Det finns givetvis många samverkande faktorer här och pandemin har utan tvekan lett till nya sätt att förhålla sig till arbetet och boendet. Jag tror inte heller att man ska bortse ifrån hållbarhetsfrågan där många av våra medlemsföretag är ledande, vilket nu också allt tydligare visar sig i efterfrågan och affärerna, säger David Johnsson.

SIFFROR FRÅN TMF FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2021:

Antal levererade monteringsfärdiga småhus i trä: 2 929

Antal i orderingång: 4 984

Antal levererade lägenheter i flerbostadshus med trästomme: 3 059

Värdet av Sveriges möbelexport: 9,6 miljarder kronor

Värdet av Sveriges möbelimport: 11,6 miljarder kronor

Det totala bostadsbyggandet i Sverige ökade med 25 procent till 6 800 småhus och 27 500 lägenheter under samma period.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb