Uppföljning bör göras direkt

30 september 2008 En bra uppföljning av gallringen bör göras under tiden arbetet pågår. Det konstaterar Axel Fröjd på Skogsmästarskolan.

Han har studerat Korsnäs uppföljning som kräver att beståndet är klart och taxerat. Det kan ta månader från gallringens start och ger dålig återkoppling till den som hugger.
Utan ordnad redovisning av resultatet blir inte uppföljningen heller särskilt meningsfull. Axel Fröjds lämnar ett eget förslag på rutin i sitt examensarbete.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb