Uppfinnare visade stubbfräs

1 juli 2007 Varför lämna kvar stubbarna i skogen när det kan användas som biobränsle? frågade sig Lennart Nyman från Trångsviken i Jämtland och uppfann en stubbfräs. Nu har han visat sin prototyp på stubbfräs för skogsforskare och skogsbolag rapporterar ÖP.

Fräsen kan liknas vid en mycket stor hålsåg som är kopplad till en maskin. En arm för fräsen över stubben och sänker ner den. Därefter sågas rötterna av och den frigjorda stubben lyfts upp.
Skogforsks Berndt Nordén tycker att det definitivt finns en nisch för denna stubbfräs.
– Speciellt i tätortsnära områden. Men den lär inte slå ut allt annat.
Skogsstyrelsens skötselspecialist Sten Edlund säger att stubbfräsen är ett intressant utvecklingsprojekt.
– Markberedningen underlättas och en fördel är att man lätt kan välja vilka stubbar som ska dras upp.

Nu hoppas Lennart hitta en tillverkare.

Se film och läs mer»

Källa: Östersunds-Posten

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb