Uppåt med fastighetspriserna

14 februari 2007 Fastighetspriserna ökade med 17 procent under 2006. Medelpriset är 285 kronor per skogskubikmeter

— Den allmänna konjunkturen är den starkaste faktorn för prisuppgången. Insikten om att skog och virke kommer att bli en bristvara i framtiden har också vuxit sig stark. Dett har skapat en förväntan om högre skogspriser i framtiden, menar Lars Wesslund på LRF Konsult.

Priserna steg med 16 procent i Götaland, 14 procent i Mälardalen. I västra Svealand och Norrland steg priserna med 20 procent och i Norrlands inland med 15 procent. Norrlands kustland ökade mest. Där steg priserna med 21 procent till 223 kronor per m3fub.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb