Upp och ner för Sveaskog

30 oktober 2023 Sveaskogs delårsrapport för januari-september visar ett ökat resultat. Jämfört med samma period förra året är resultatet 11 procent bättre.

Upp och ner för Sveaskog
Foto: Sveaskog.

Tittar man till enbart det tredje kvartalet går det däremot sämre för Sveaskog, precis som för många andra skogsföretag. För perioden 1 juli till 30 september backade resultatet från 269 miljoner det tredje kvartalet 2022 till 219 miljoner kronor motsvarande period i år. Det är ett tapp i resultatet på 19 procent.

En förklaring, enligt Sveaskog, är ökade virkespriser och minskade leveransvolymer, främst som en följd av en planerat lägre produktionstakt.

En viktig händelse som påverkat bolaget hårt är stormen Hans som fällde omkring en halv miljon m3fub på bolagets mark.

Koncernchef och vd Erik Brandsma är ändå hyfsat positiv när han kommenterar rapporten i ett pressmeddelande:

– Sveaskog har haft fortsatt god efterfrågan på skogsråvara, trots ett omvärldsläge som är präglat av inflation och en svagare konjunktur. Svenska sågverk har gynnats av den svaga kronkursen och har till skillnad från sina europeiska kollegor inte dragit ner produktionstakten.

Samtidigt spår han ett tufft läge framöver:

– Det rådande omvärldsläget och högre räntor gör att vi ser en tydlig inbromsning i nybyggnation på den europeiska marknaden, vilket påverkar efterfrågan på timmer negativt. Även marknadsförutsättningarna inom massa- och pappersindustrin har försvagats under året, skriver Brandsma.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb