Unik skogsvecka på Sida

25 augusti 2010 I mitten av september kommer närmare 75 internationella experter till Stockholm för att föra de globala skogsfrågorna framåt. Skogsinitiativet är medarrangör och ser de samlade evenemangen som ett unikt tillfälle att profilera skogen.

Eftersom övningarna är förlagda i Sverige ges fler svenska experter och studenter möjlighet att delta. Förhoppningen är att det kan skapa större engagemang för skogsfrågorna, bidra till nätverksskapande och konstruktiv dialog genom den kompetens som finns samlad.

Veckan inleds den 13-14 september med att Världsbanken och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) anordnar ett symposium på temat Forest Governance där närmare ett 50-tal internationella experter förväntas delta.

Den 15/9 följs symposiet av att Skogsinitiativet och Sida samordnar ett öppet seminarium kring ”Forest Governance”. Världsbanken kommer att finnas representerade för att rapportera resultat från veckans inledande dagar.

Seminariet är öppet för en bredd av svenska aktörer samt studenter. Agendan bjuder på såväl representanter från skogsföretag, internationella organisationer och myndigheter. Vi förväntar oss en givande diskussion i slutet av dagen som kan vara vägledande för det operativa arbetet.

Seminariet inleder det årliga European Tropical Forestry Advisors’ Group (ETFAG) mötet som i år äger rum i Stockholm den 15-17 september. ETFAG består av representanter från EU-länder och EU-kommissionen och mötet är informellt. Deltar gör även internationella organisationer såsom CIFOR, Världsbanken, FAO, EFI, UNFF med flera för att diskutera aktuella skogliga teman och utmaningar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb