KLIMAT.

Ungt företag sätter träd

11 november 2020 Fyra ungdomar har startat ett företag med målet att plantera tio miljoner träd och samtidigt göra människor medvetna om skogens roll för klimatet.

Ungt företag sätter träd

Det började som ett projekt ­sista året på gymnasiet i Djursholm norr om Stockholm. I studierna i entreprenörskap ingick att utveckla ett så kallat UF-företag (Ung företagsamhet). 

Fredrik Ramel, Ludvig Ternberg, Carl Båge och Andreas Melander som hamnade i samma grupp och upptäckte att de hade en sak gemensamt: De oroades av skogsbränder, smältande isar och översvämningar. Och de ville göra något åt det.
– Vi hade hört så mycket om problemen med global ­uppvärmning, men så lite om lösningen. Vi kom fram till att skogen är ett starkt verktyg, berättar Fredrik Ramel som i dag är vd på företaget de drog igång.
Med hjälp av Tomas Lundmark som är professor i skogsskötsel vid SLU gjorde de en beräkning som visar att ett träds genomsnittliga kolinlagring under sin livscykel är 140 kilo koldioxidekvivalenter. Tanken på  att göra klimatnytta genom att återplantera träd på nedlagd åker- och betesmark började ta form och de fyra startade Absorb. 

Företaget började snabbt att nå topplaceringar i olika tävlingar för unga företagare och redan efter en månad som UF-företag hittade de en investerare  som gick in med 250 000 kronor.
Efter gymnasiet bestämde sig ungdomarna för att skjuta upp universitetsstudierna och jobba med klimatkompensation på heltid. 
Absorb har nu blivit ett aktiebolag som vänder sig till privatpersoner och företag som vill göra en klimatinsats genom att sponsra skogsplantering med tio kronor per träd. 
Fredrik Ramel poängterar att trädköpen inte bara handlar om summan av den koldioxid som ett träd suger i sig under en livstid. Det handlar om att nedlagd jordbruksmark konverteras till skogsbruk under väldigt lång tid, efter­som skogsvårdslagstiftningen i aktuella länder kräver återplantering.
– Vi märker att företag gärna vill visa att de klimatkompenserar i sina årsredovisningar och trädplantering är en metod.

För att på ett kul sätt kunna se effekten av sitt trädköp kan den som har köpt plantor följa på mobilen hur varje träd bidrar till att bygga en skog.
Absorb har i skrivande stund sålt 19 261 träd. Plantering har avtalats med skogsägare i Baltikum och Sverige. Skogsägare som vill omvandla gammal åkermark kan höra av sig till dem, säger de.
– Ersättningen till skogs­ägaren är ungefär 4 000 till 5 000 kronor per hektar, säger Fredrik Ramel.
Målet är att tio miljoner träd ska sättas i jorden till år 2023.

SKOGEN 10/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb