Ungskogsröjning ökar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Barrträd röjs fram ur blandbestånd i Kronoberg. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
Enligt siffror från Skogsstyrelsen ökade ungskogsröjningen förra året med 18 procent. Detta jämfört med den senaste undersökningen 2017. Röjning gjordes i fjol på 472 000 hektar, en ökning med mellan 40 000 – 70 000 hektar.
 
I samtliga landsdelar är röjning den vanligaste åtgärden, det vill säga den som omfattar störst areal.
Maskinell markberedning ökade med 13 procent  under 2019, arealen uppgick till 172 000 hektar.
 
Skogsodling, det vill säga plantering och sådd, ökade med 6 procent. Plantering är den dominerande metoden, av total 189 000 hektar nyodlad skogsyta planterades 174 000 hektar.
Ett trädslag som används allt mer sällan  är contortatall.  Under 2019 planterades eller såddes 2 000 hektar med contorta Det kan jämföras med 2010-talet då årssnittet låg på drygt 6 000 hektar. Allra mest contortatall anlades dock under 1980-talet. Då var genomsnittet hela 32 000 hektar per år.
 
Totalt gjordes skötselåtgårder som markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på 870 000 hektar.
Publicerad:
 • Keslas skördaraggregat

  Traktor blir skördare

  SMÅSKALIGT. Finska Kesla presenterar ett nytt skördaraggregat för montering på till exempel traktorer och grävmaskiner på upp till fem ton, skriver företaget i ett pressmeddelande.
 • Annons
 • Ecolog 584F

  Eco Log lanserar ännu en skotare

  BREDDAR. Efter sammanslagningen med Gremo fick Eco Log ett större utbud av framför allt mindre skotare, men nu kompletterar man ändå med en ny modell, 584F.
 • Komatsu modell 835TX

  TX ska skota smidigare

  STRATEGI. Komatsu gör en översyn av sitt skotarutbud. En helt ny modell, två uppdaterade och ett nytt gallringskoncept hör till nyheterna.
 • Annons
 • Planerad avverkning på renbetesmark pausas

  Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
 • 200 ton massaved föll överbord

  Kategorier: virkestransport, massaved
  I Stubbsandsviken utanför Örnsköldsvik flöt plötsligt en stor mängd stockar omkring tidigare i veckan.
 • Annons