Ungskogsröjning ökar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Barrträd röjs fram ur blandbestånd i Kronoberg. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
Enligt siffror från Skogsstyrelsen ökade ungskogsröjningen förra året med 18 procent. Detta jämfört med den senaste undersökningen 2017. Röjning gjordes i fjol på 472 000 hektar, en ökning med mellan 40 000 – 70 000 hektar.
 
I samtliga landsdelar är röjning den vanligaste åtgärden, det vill säga den som omfattar störst areal.
Maskinell markberedning ökade med 13 procent  under 2019, arealen uppgick till 172 000 hektar.
 
Skogsodling, det vill säga plantering och sådd, ökade med 6 procent. Plantering är den dominerande metoden, av total 189 000 hektar nyodlad skogsyta planterades 174 000 hektar.
Ett trädslag som används allt mer sällan  är contortatall.  Under 2019 planterades eller såddes 2 000 hektar med contorta Det kan jämföras med 2010-talet då årssnittet låg på drygt 6 000 hektar. Allra mest contortatall anlades dock under 1980-talet. Då var genomsnittet hela 32 000 hektar per år.
 
Totalt gjordes skötselåtgårder som markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på 870 000 hektar.
Publicerad:
 • Skogspodden synar specialsortiment

  I avsnitt 85 intervjuar Per Jonasson, Skogspodden, Tomas Birgersson som är utsynare på Rundvirke. Han berättar om specialsortiment som kan vara lönsamma.
 • Annons
 • Värre barkborreangrepp än väntat

  Kategorier: skogsskador, granbarkborre
  Skadorna av granbarkborre blev skyhöga även i år. Den förväntade minskningen uteblev, visar SLU:s inventering.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I början av nästa vecka ska SKOGEN 11/2021 trilla ner i brevlådorna hos prenumeranterna – men redan nu kan du läsa den i digital form. Temat den här månaden är Hyggesfritt.
 • Annons
 • Nu finns kartor över landets diken

  Forskare har tagit fram nya digitala kartor över merparten av Sveriges diken. Kartorna är tillgängliga för alla.
 • Fler tror på stigande virkespriser

  Kategorier: Skogsbarometern 2021
  Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.
 • Annons