Ungskogsröjning ökar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Barrträd röjs fram ur blandbestånd i Kronoberg. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
Enligt siffror från Skogsstyrelsen ökade ungskogsröjningen förra året med 18 procent. Detta jämfört med den senaste undersökningen 2017. Röjning gjordes i fjol på 472 000 hektar, en ökning med mellan 40 000 – 70 000 hektar.
 
I samtliga landsdelar är röjning den vanligaste åtgärden, det vill säga den som omfattar störst areal.
Maskinell markberedning ökade med 13 procent  under 2019, arealen uppgick till 172 000 hektar.
 
Skogsodling, det vill säga plantering och sådd, ökade med 6 procent. Plantering är den dominerande metoden, av total 189 000 hektar nyodlad skogsyta planterades 174 000 hektar.
Ett trädslag som används allt mer sällan  är contortatall.  Under 2019 planterades eller såddes 2 000 hektar med contorta Det kan jämföras med 2010-talet då årssnittet låg på drygt 6 000 hektar. Allra mest contortatall anlades dock under 1980-talet. Då var genomsnittet hela 32 000 hektar per år.
 
Totalt gjordes skötselåtgårder som markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på 870 000 hektar.
Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons