Ungskog i norr långt ifrån målet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Betesskadad skog i Storuman i södra Lappland. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
I Norrbotten har mindre än 20 procent av ungskogarna förutsättningar att bli produktiva barrskogar i framtiden, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.
För att få en mogen produktiv barrskog bör ungskogen ha minst 1 500 planterade träd per hektar. Det är ett mål som är svårt att nå i tre av Sveriges nordliga län.
I  Västerbotten bedöms 40 procent av föryngringarna klara målet.I Jämtland är motsvarande andel 30 procent.
Betesskador av älg och vissa brister i föryngringsarbetet är orsaker, enligt forskarna.

– Bra markberedning, rätt plantval, bra hantering och val av planteringspunkt betyder mycket. Kostnaderna är väldigt pressade vilket ger mindre till omsorgsfullt arbete, enligt professor Urban Nilsson i ett nyhetsbrev från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

Annons
Annons

Planteringar med upp till 90 procent tall eller gran förvandlas ofta till blandskogar där barr i olika utsträckning varvas med löv eller till glesa områden med spontan tillväxt, enligt SLU.

Om inget görs sjunker volymtillväxten i de tre länen från knappt 30 miljoner till drygt 26 miljoner kubikmeter per år. Det kan jämföras med hur volymtillväxten skulle sett ut om allt gjorts rätt och man fått 2 000 förädlade tallar per hektar. Då skulle tillväxten bli 40 miljoner kubikmeter om året i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.
– Den utvecklingen är knappast realistisk men visar ändå potentialen, säger Urban Nilsson.
För att bryta den nedåtgående trenden krävs bättre föryngringsarbete och åtgärder mot älgen. 
Ett alternativ som han tror allt mer på är plantering av förädlad björk.
Inom 20 år kan förädlarna få fram björk med 30-50 procents bättre tillväxt, enligt honom.
.Den nya studien visar att Skogsstyrelsen tidigare konsekvensanalyser varit för optimistiska. I rapporten SKA.15 räknade man med att den årliga tillväxten i norr skulle öka med några miljoner kubikmeter.
 

Om studien: Har gjorts av SLU på uppdrag av Skogsstyrelsen. Forskarna har använt sig av Äbin (älgbetesinventeringen) som på 50 000 provytor i norr mäter och registrerar träd. Vid kontrollen är träden 1-4 meter, alltså skogar som röjts eller står inför en röjning

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Norra Skog höjer massavedspriser

  Kategorier: virkesmarknad
  Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.
 • Annons
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Annons
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Annons