Undvik ras i din skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Föreningen Skogen, Tidningen SKOGEN
Klimatförändringarna väntas ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.Annons
Annons

– Vi ser att ett mer extremt väder kan öka riskerna för ras, erosion och slamströmmar och bara under våren känner vi till två kraftiga ras med påverkan på Trafikverkets vägar som med största sannolikhet orsakats av skogsbruk. Det här går att förhindra i många fall om man bara tänker efter innan man utför skogliga åtgärder, därför har vi tagit fram de nya råden, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsens Skogsenhet, i ett pressmeddelande.

När kraftig erosion eller ras uppstår i naturen är det ofta mänsklig aktivitet som ligger bakom, till exempel skogsbruk. Nästan all form av skogsbruk kan påverka markens stabilitet och orsaka ras inom känsliga områden. Vid avverkning eller gallring blir det färre träd som kan binda marken och suga upp vatten. Mest riskabelt är det vid körning i terräng och när man drar fram nya skogsvägar. Då blottas mineraljord och vattnets rörelse påverkas. Effekterna av ett ras är många och kan vara kostsamma.

Men om skogsägaren lär känna sina marker och hittar riskområdena, går det att anpassa sitt skogsbruk och därmed minska riskerna betydligt. Här är några av de nya råden:

 • Lär dig se tecknen innan det händer, till exempel träd som lutar eller sprickor.
 • Avverka etappvis och överväg hyggesfria metoder.
 • Gynna träd med djupa rötter.
 • Skapa ljusa flerskiktade bestånd som gynnar ris och gräs på marken.
 • Förhindra körskador.
 • Fördela vattenflöden i flera väl underhållna trummor.
 • Bromsa vattnets hastighet inom känsliga områden.

– Som skogsägare kan man inte blunda för riskerna när till exempel hus och infrastruktur kan skadas. Men genom att följa de här råden kan man minska riskerna, säger Anja Lomander.

 

 

 

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons