Uddlöst och utan ansvarstagande

22 maj 2018 SKOGEN KOMMENTERAR. Under arbetet med granskningen för SKOGEN har det framför allt slagit mig hur ofokuserat skogsbruket agerar i jämställdhetsfrågan – ingen vill äga den, men det är förstås politiskt korrekt att jobba med den.

Branschens ledare hade inte kunnat agera så här håglöst kring kostnadsrationalisering eller nödvändig kvalitetssäkring av konkurrenskraften, som miljöcertifiering.
Men jämställdhet identifieras heller inte som någon kritisk fråga. Tystnaden är talande när ingen direktör eller hr-chef ens orkar kommentera skogens metoo-upprop officiellt.  

Skogsnäringens mål är att tjäna pengar. Annars har man inget existensberättigande. Virkespriserna har man lyckats bra med, de har sjunkit sedan 60-talet. (Till skogs­ägarnas förtrytelse, men skogsägarrörelsen har 
ju också en industri att sköta och åtminstone ­Sveriges massavedspriser är vid en internationell jäm­förelse i princip högst i världen).
Man har å andra sidan inte lyckats sänka skogsbrukskostnaden sedan 1996, vilket är besvärande. Dessa nyckeltal kommer även i fortsättningen att vara det som skogsfolk mäts utifrån, tillsammans med leveranssäkerhet av avtalade volymer med hyfsat förutsägbar kvalitet. 

Nu har man precis upptäckt (sic) att vi avverkar hela tillväxten på den tillgängliga skogsmarken, vilket förstås gör att ledningarna har annat att tänka på. Jämställdheten är i den kontexten en mycket mjuk fråga som tas på allvar först om ­bristen på kompetens leder till mätbart sänkt konkurrensförmåga. 
Å andra sidan är kompetenskraven inte alls lika stora i skogsbruket som i skogs­industrin, och där ser utvecklingen betydligt ljusare ut. Troligen eftersom man i industrin ­verkligen behöver rätt spetskompetenser. Då kan man inte säga nej till hälften av humanresursen.

En annan sak som slår mig är att nästan ingen kvinna i skogsbruket varit intresserad av att bli intervjuad om jämställdhet. 
I så fall anonymt, men det är alltid en vansklig form av journa­listik. Det funkar i ett metoo-upprop. Men förr eller ­senare måste kvinnorna ställa öppna krav, och där har ­tjejerna på Skogis nu gått före med sin ­ilska mot den hillbilly-kultur som verkar frodas på utbildningen. 
Det kan göra skillnad.

SKOGEN 4/2018

Läs mer om SKOGENs granskning om jämställdhet

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb