Tysklands virkesexport accelererar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
Under 2020 avverkades 50 miljoner kubikmeter barrträ i Tyskland. Det är tio miljoner kubikmeter mer än innan granbarkborrehärjningarna satte fart år 2018. Det är också den högsta avverkningsnivån sedan 2007 då orkanen Kyrill drog fram över Europa skriver WRI (Wood Resources International). 
Samtidigt når exporten rekordnivåer och det gäller särskilt rundvirke. Förra året exporterades 11,5 miljoner kubikmeter, en ökning med 54 procent jämfört med året innan. Rundvirkesexporten är nu fyra  gånger högre än för fem år sedan och Tyskland har gått från att vara nettoimportör till att bli nettoexportör, skriver WRI.
 
TRÄVAREXPORT ÖKAR
Även exporten av sågade trävaror har ökat, om än mer blygsamt. Trävaruexporten nådde 9,5 miljoner kubikmeter, en ökning med sex procent jämfört med 2019. Sett till en femårsperiod är dock ökningen hela 34 procent.
Under 2020 nådde Tysklands totala export av trävaror och rundvirke ett värde av 2,5 miljarder dollar. Det innebär en ökning med drygt 60 procent på fem år. 
I särklass störst volymer såldes till Kina. Andra stora marknader är Österrike och Belgien
För ädelträ har avverkningsnivån varit jämnare den senaste femårsperioden och legat på cirka 6-7 miljoner kubikmeter per år.,
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons