Två tusen ekar får egen skötselplan

5 februari Drygt 2 000 ekar utanför Uppsala har kartlagts och fått individuella skötselplaner, uppger skogsbolaget Holmen.

Två tusen ekar får egen skötselplan
Genrebild.

På ett 570 hektar stort område i Länna ett par mil öster om Uppsala har bolaget anlagt en kunskapsskog.

Här är gott om ekar tack vare de herrgårdar som funnits i området.

Ekarna är av största vikt för den biologiska mångfalden, ett gammalt träd kan bli livsmiljö för hundratals viktiga arter.

För att rädda ekar i alla åldrar, och se till att yngre så småningom kan ersätta äldre när de dör, ska träden vårdas. Varje individ har fått sin hälsa bedömd och en egen skötselplan. En sak är dock gemensam för samtliga: eken behöver ljus och utrymme för sina mäktiga kronor.

– Det är viktigt att ge ekar rätt förutsättningar att växa sig stora. Åtgärder i en skötselplan kan exempelvis vara att frihugga ekar från träd och buskar i närheten eller se till att de allra finaste ekområdena börjar betas för att hålla dem öppna, säger Cajsa Björkén, naturvårdsspecialist på Upplandsstiftelsen, i en artikel på Holmens webb.

Satsningen på ekarna ingår i ett projekt som heter Ett lövrikt landskap i Vällen och Länna. Bakom det står Holmen, Upplandsstiftelsen och Världsnaturfonden WWF.

Om kunskapsskogar: Länna kunskapsskog invigdes i maj i fjol och är Holmens fjärde. Den beskrivs som ett mosaiklandskap av lövskog, våtmark, hag- och jordbruksmark. I kriterierna för en kunskapsskog ingår att området ska ha ett tydligt tema, en specifik biologisk förutsättning. Den ska bestå av minst 200 hektar land och minst hälften ska ha naturvårdsklassning. Syftet är att samla in och sprida kunskap om skogen. Källa: Holmen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb