Turism allt viktigare för lantbruket

13 september 2007

Turism allt viktigare för lantbruket

Skogen minskar i betydelse för lantbruken. Samtidigt ökar Turism och Produktion av förnybar energi.

Dagens lantbrukare driver ofta sina jordbruksföretag i kombination med andra verksamheter. Arbete på entreprenad har störst omfattning. Jordbruksföretagens omsättning från kombinationsverksamhet beräknades 2005 till 12,5 miljarder kronor. Omsättningen från skogsbruket var 5 miljarder medan jordbruket svarade för 43,2 miljarder.
Läs mer »

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb