Tufft tredje kvartal för Bergs Timber

30 oktober 2019 Rörelseresultatet sjönk rejält för Bergs Timber under tredje kvartalet. Anledningen är ett överutbud av trävaror i Europa.

Tredje kvartalets rörelseresultat  uppgick till två miljoner kronor, att jämföras med 66 miljoner för samma period i fjol. Förklaringen till sänkningen finns i ett överutbud  av trävaror i Europa på grund av barkborren, enligt ett pressmeddelande.

Priserna har sjunkit på alla trävaror men särskilt på de lägre kvaliteterna, uppger träkoncernen.

”Priserna på skadat timmer i Centraleuropa är idag nära avverkningskostnaden och fokus är att ta ut skadade träd ur skogarna. Delar av Sverige är också påverkade av granbarkborren, särskilt i de sydöstra delarna och merparten av avverkningarna är koncentrerade till de skadade skogarna”, kommenterar vd och koncernchef Peter Nilsson.

Marginalerna för Bergs Timbers sågverk har sjunkit under tredje kvartalet. Lagren är höga och produktionen kommer därför att minskas  i vinter.

Under fjärde kvartalet kan dock sjunkande timmerpriser delvis kompensera för de lägre försäljningspriserna, uppger företaget.

Bergs Timber har sex sågverk, hyvlerier samt produktion av pellets, fönster, dörrar hus och trädgårdsprodukter samt logistikverksamhet.

”Det ger oss ökad flexibilitet att hantera olika marknadsförhållanden”, menar Peter Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb