FÖRETAGANDE.

Trend: Företagen växer

5 december 2018 Större skogsentreprenörer som erbjuder fler tjänster. Ditåt är utvecklingen på väg, tror Birger Eriksson på Skogforsk. Han anar även andra trender, bland annat fler utländska aktörer.

Förra året kom en rapport från Skogforsk om lönsamhet och utvecklingsmöjligheter för skogsentreprenörer. Där undersöktes ett antal företag utifrån ”ekonomiska prestationer” för att lägga en grund för diskussioner om bland annat hur lönsamheten kan förbättras. Företagen var registrerade som aktiebolag och sysselsatta med främst skogsvård eller drivning.

Birger ErikssonBirger ErikssonMånga av företagen i skogsbranschen är små. 95 procent är enligt EU:s definition så kallade mikroföretag med under fyra miljoner kronor i omsättning.
– Det finns en stor spridning i lönsamhet. En fjärdedel av de undersökta före­tagen har haft negativ vinstmarginal – röda siffror – de senaste fem åren. Men en ­femtedel har över femton procent i vinstmarginal, vilket är riktigt bra, säger Birger Eriksson på Skogforsk, en av författarna.

Han har studerat utvecklingen för skogsentreprenörer på nära håll under en längre tid och bland annat sett hur två vågor av outsourcing har gått fram över skogen. Först av drivning och under 1990-talet även av skogsvård. I samband med den senare engagerades ­Birger Eriksson att delta i ut­vecklingen av skogsvårdsföre­tagen och 1999 skrev han en ­rapport om ”nuläge och framtid”.

Läs hela artikeln i SKOGEN 11/2018
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb