Trend: Företagen växer

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
FÖRETAGANDE. Större skogsentreprenörer som erbjuder fler tjänster. Ditåt är utvecklingen på väg, tror Birger Eriksson på Skogforsk. Han anar även andra trender, bland annat fler utländska aktörer.

Förra året kom en rapport från Skogforsk om lönsamhet och utvecklingsmöjligheter för skogsentreprenörer. Där undersöktes ett antal företag utifrån ”ekonomiska prestationer” för att lägga en grund för diskussioner om bland annat hur lönsamheten kan förbättras. Företagen var registrerade som aktiebolag och sysselsatta med främst skogsvård eller drivning.

Annons
Annons

Birger ErikssonBirger ErikssonMånga av företagen i skogsbranschen är små. 95 procent är enligt EU:s definition så kallade mikroföretag med under fyra miljoner kronor i omsättning.
– Det finns en stor spridning i lönsamhet. En fjärdedel av de undersökta före­tagen har haft negativ vinstmarginal – röda siffror – de senaste fem åren. Men en ­femtedel har över femton procent i vinstmarginal, vilket är riktigt bra, säger Birger Eriksson på Skogforsk, en av författarna.

Han har studerat utvecklingen för skogsentreprenörer på nära håll under en längre tid och bland annat sett hur två vågor av outsourcing har gått fram över skogen. Först av drivning och under 1990-talet även av skogsvård. I samband med den senare engagerades ­Birger Eriksson att delta i ut­vecklingen av skogsvårdsföre­tagen och 1999 skrev han en ­rapport om ”nuläge och framtid”.

Läs hela artikeln i SKOGEN 11/2018
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons