Trend: Företagen växer

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
FÖRETAGANDE. Större skogsentreprenörer som erbjuder fler tjänster. Ditåt är utvecklingen på väg, tror Birger Eriksson på Skogforsk. Han anar även andra trender, bland annat fler utländska aktörer.

Förra året kom en rapport från Skogforsk om lönsamhet och utvecklingsmöjligheter för skogsentreprenörer. Där undersöktes ett antal företag utifrån ”ekonomiska prestationer” för att lägga en grund för diskussioner om bland annat hur lönsamheten kan förbättras. Företagen var registrerade som aktiebolag och sysselsatta med främst skogsvård eller drivning.

Annons
Annons

Birger ErikssonBirger ErikssonMånga av företagen i skogsbranschen är små. 95 procent är enligt EU:s definition så kallade mikroföretag med under fyra miljoner kronor i omsättning.
– Det finns en stor spridning i lönsamhet. En fjärdedel av de undersökta före­tagen har haft negativ vinstmarginal – röda siffror – de senaste fem åren. Men en ­femtedel har över femton procent i vinstmarginal, vilket är riktigt bra, säger Birger Eriksson på Skogforsk, en av författarna.

Han har studerat utvecklingen för skogsentreprenörer på nära håll under en längre tid och bland annat sett hur två vågor av outsourcing har gått fram över skogen. Först av drivning och under 1990-talet även av skogsvård. I samband med den senare engagerades ­Birger Eriksson att delta i ut­vecklingen av skogsvårdsföre­tagen och 1999 skrev han en ­rapport om ”nuläge och framtid”.

Läs hela artikeln i SKOGEN 11/2018
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

  Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
 • Annons
 • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

  Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
 • Inger Sandström

  Inger vet hur kultur ska vårdas

  SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
 • Annons
 • 11 000 skador efter Alfrida

  Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
 • Rådig timmerbilsförare räddade tvååring

  När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Nu prisas föraren för sin insats.
 • Annons