Treårsavtal klara för skogsindustrin

5 april 2007

Skogsindustrierna träffade den 4 april ett nytt treårsavtal för massa- och pappersindustrin. Avtalet kostar 10,2 procent inklusive ny pensionsplan och följer därmed övriga avtal på industrins område.

Skogsindustrierna har den 16 mars träffat ett nytt treårsavtal med Skogs- och Träfacket på sågverksområdet.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb