Tre snabba till Skogssverige som fyller 25

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig på Skogssverige, svarar på SKOGENS frågor.
1. Berätta vad Skogssverige är?
Det är skogssektorns gemensamma spridare av skoglig kunskap genom nyheter, faktasidor och Frågelådan. Webbplatsen var en pionjär när den grundades 1995 på initiativ av skogssektorn och med SLU som ansvarig.  Sedan 2011  har Föreningen Skogen ansvaret för Skogssverige.
 
2. Kan du nämna några milstolpar under de 25 åren?
1997, dä lanserades Frågelådan med en expertpanel som besvarar frågor. 2002 när Skogssveriges samlade affärsförfrågningar på skogsprodukter nådde ett värde av 2,5 miljarder kronor. 2010  blev starten för intressenter att kunna visa Skogssveriges nyheter på sina interna och externa webbplatser. 2015 firade vi 20 år med ett jubileum på KSLA med ett femtiotal deltagare med avtackning av tidigare ansvariga. 2017 var ett bra år, då hade 7000 frågor besvarats i Frågelådan och Skogssverige.se fick en miljon besök!  2020 påverkas omvärlden mycket av coronapandemin men besöken på Skogssverige är alltjämt en av de högsta i skogssektorn.
 
3. Hur ska ni fira jubileet?
Den 5 november firar vi 25 år med ett digitalt jubileum på KSLA. Välkomna med anmälan här. Temat är utbildning och rekrytering. På programmet finns en diskussion om skoglig forskning, vad Skogssverige betyder för dig, mig och skogssektorn. SLU och Linnéuniversitetet berättar om förändrade utbildningar och jägmästare och skogsmästare berättar om utbildningarna och sina yrken.

 

Annons
Annons

 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
  • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

    SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
  • Annons
  • Mera känslor i skogskonflikten

    Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
  • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

    Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
  • Annons
  • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

    Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
  • ”Biometria – skogsbrukets nya myndighet?”

    SKOGENdebatt. Biometria genomför en kartläggning av skogsbilvägarnas standard i Götaland. Detta görs utan dialog med skogsägaren som i efterhand kan få veta att vägen behöver ombesiktigas. Det tycks som om vi håller på att få en ny myndighet i skogsbruket, skriver Karin Brunsberg.
  • Annons