Tre snabba om Höstexkursionen 2019

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Göran Örlander svarar på tre snabba om Höstexkursionen som Södra skogsägarna arrangerar tillsammans med Föreningen Skogen.

Varför är Södra med och arrangerar Höstexkursionen 2019?

Annons
Annons

– För det första för att vi i blev tillfrågade, vilket vi tycker är roligt. Men också för att vi vill visa upp det som är temat för årets Höstexkursion: Hållbar ökad skogsbruksproduktion i familjeskogsbruket. Vi kommer att ta upp detta ur ett sydsvenskt perspektiv när det gäller exempelvis olika skötselingrepp, val av trädslag och odlingsmaterial. Vi vill visa hur vi tänker kring detta.

Vilka frågor är viktiga att lyfta där?

– Vi kommer att träffa flera skogsägare och få ta del av deras tankar kring hållbart skogsbruk. Fokus kommer att bli hur man kan öka produktionen på ett sätt som är lönsamt för skogsägaren, men samtidigt skonsamt för miljön. Vi kommer också att visa hur vi tycker att tidigare lämnad naturhänsyn ska skötas.

Varför ska man vara med på Höstexkursionen, tycker du?

– För att diskutera viktiga skogsfrågor samt att ta del av nya rön som inte visats i några större offentliga sammanhang tidigare. Vi kommer bland annat att visa  resultat av  utvecklingsarbeten som Södra gjort tillsammans med forskande institutioner. Dessutom kommer det förstås att bli många trevliga upplevelser i skogarna.

Här kan du läsa mer om Höstexkursionen

Fotnot:  Föreningen Skogens Höstexkursion arrangeras för 116:e året den 18 och 19 september 2019 i skogarna kring Växjö med omnejd.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons